Lovlig pendler-fidus: Scor 20.000 kr ekstra om året
En dansk pendler med to børn, der betaler skat i Tyskland, kan få efterbetalt knap 80.000 kroner i Kindergeld, hvis vedkommende - i fire år - ikke har vidst eller har glemt, at hun har ret til tysk børnecheck. (Foto: POLFOTO arkiv)
Hvis du bor i Danmark og arbejder i Tyskland, kan du søge om børnepenge i begge lande. En regel, der kan give en familie små 20.000 kroner ekstra på kontoen om året.

Knap 20.000 kroner om året.

Så mange penge kan din familie have til gode, hvis du bor i Danmark og arbejder i Tyskland.

En dansk pendler kan nemlig hæve både dansk og til dels tysk børnecheck, selvom han har bopæl i Danmark. Pendleren skal bare betale skat i Tyskland.

Men det er ikke alle pendlere, der er opmærksomme på fordelen ved at betale til den tyske skattefar.

"Det er de færreste, der kender deres rettigheder," siger Benjamin J. Feindt, der er partner ved tyskrevision i Flensborg.

Det tyske revisionsfirma har regnet ud, at en dansk familie med to børn på henholdvis otte og 20 år kan hæve knap 2.600 euro eller knap 20.000 kroner ekstra om året, hvis familien søger om børnepenge i begge lande.

Udbetaling Danmark, der udbetaler den danske børnecheck, bekræfter, at det er muligt at få børnepenge fra to lande på samme tid.

Danmark udbetaler som primært land og Tyskland som sekundært land, hvis den tyske sats er højere end den danske, oplyser Udbetaling Danmark.

Og det er den på to af tre alderstrin. Desuden har tyske skatteborgere med børn over 18 år også ret til børnepenge.

En varm kartoffel

Herhjemme har debatten om børnechecken været brandvarm - ikke mindst under valgkampen til Europa-Parlamentet.

Særligt Venstre og Dansk Folkeparti ville ikke være med til, at borgere fra andre EU-lande kunne hæve dansk børnecheck efter kort tids arbejde her i landet.

Det samme gør sig gældende i Tyskland.

"Det er mit indtryk, at de tyske myndigheder har travlt med at behandle ansøgninger om børnepenge efter den debat, der også har været her i landet," siger revisor Benjamin J. Feindt fra tyskrevision.

Firmaet har cirka 300 danske kunder.

80.000 kroner til gode?

Frem til den 31. december er det ifølge revisoren muligt at søge om udbetaling af "Kindergeld" med tilbagevirkende kraft til år 2010.

Altså kan en dansk pendler, der har betalt tysk skat siden 2010, få knap 80.000 kroner i efterbetalte børnepenge, hvis vedkommende har to børn på otte og 20 år.

Gevinsten skyldes en EU-forordning, der groft sagt sikrer, at alle arbejdere i samme land har samme rettigheder.

Danske pendlere, der arbejder i andre EU-lande, hvor beløbet på børnechecken er højere end herhjemme, har også ret til at få udbetalt forskellen.

For eksempel har Luxembourg en børnecheck på en pæn størrelse - ikke mindst, hvis en familie har flere børn.

Mund til mund kan være guld værd

Ifølge formanden for foreningen Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning var der under opsvinget i starten af 00'erne mellem 7.000 og 10.000 danske håndværkere, der arbejdede syd for grænsen. Men det tal er faldet noget siden da.

Alligevel er der mange, der har gavn af EU-forordningen.

"Det er selvfølgelig en god ting. Der skal være en fordel ved at rejse væk fra familie og venner. Politikerne har allerede skåret flere af fordelene væk, så det er godt, at der er nogle tilbage," siger Hans Erik Meyer, der er formand for cirka 5.500 rejsearbejdere.

Ifølge formanden er det primært via mund til mund-metoden, at danske pendlere hører om fordelene ved at betale tysk skat.

"Det er på byggepladsen eller i butikken, at de hører om det. Der er flere fordele ved at gå over til tysk skat - den er nemlig meget lavere end den danske," siger han.

I 2013 modtog 1.578 danskere tyske børnepenge. Hvor mange af dem, der er pendlere, er uvist.

Knap 20.000 ekstra om året


En dansker arbejder hos en tysk arbejdsgiver i Flensborg. Familien bor i Danmark og har et barn på otte og et barn på 20 år, som studerer. Faderen indgiver sin selvangivelse hos det tyske Finanzamt og søger om ubegrænset skattepligt. Konen arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver.

 

Danmark har kompetencen for udbetaling af familieydelser, idet moren arbejder i Danmark, og børnene bor her. For det mindste barn udbetaler Danmark årligt et beløb på 13.612 kroner. Familien får ingen børnepenge for det store barn, da aldersgrænsen i Danmark ligger ved 18 år. Tyskland er som arbejdsgiverland for faderen efterfølgende ansvarlig og udbetaler differencen mellem danske og tyske børnepenge.

 

I Tyskland vil familien få 2.208,00 euro årligt for hvert barn. Da der i Danmark bliver udbetalt 1.828,66 euro for det yngste barn, betaler Tyskland differencen på 379,34 euro og 2.208,00 euro for det 20-årige barn, fordi der her ikke udbetales børnepenge i Danmark.

 

Dette betyder ekstra børnepenge til familien på 2.587,34 euro eller 19.664 kroner om året.

 

Kilde: tyskrevision

via Listen To News