Interview: Derfor siger vi nej til erstatning for kræft
Brandmand Flemming Jensen døde af kræft i januar 2013. Hans pårørende har fået afslag på erstatning i både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Men det er spøjs forskning, som sidstnævnte styrelse bruger til at afvise den afdøde. Ankestyrelsen
Ankestyrelsen, der behandler klager over afslag i arbejdsskade-sager, ved ikke med sikkerhed, om styrelsens egen lægekonsulent har læst den forskning, myndigheden lægger til grund for et afslag til en kræftdød brandmand.

Både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen har afvist kræftdød brandmands krav på erstatning. Flemming Jensen døde af kræft efter at have arbejdet som brandmand i en halv menneskealder. Nu forfølger den efterladte søn sagen.

Sønnen, Mark Jensen, under sig over, at den forskning, som styrelsen lægger til grund for afslaget, ikke handler om kræft blandt brandmænd, men om helt andre faggrupper.

Forskningen handler til dels også om andre kræftformer end den tyktarmskræft, som Flemming Jensen døde af. For eksempel er der brugt forskning om brystkræft til at begrunde afslaget.

Avisen.dk har forsøgt at få specialkonsulent Michaela Vive Hillmann fra Ankestyrelsen til at forklare, hvorfor styrelsen lægger vægt på forskning, der ikke har noget med brandmandens sygdom at gøre. Hun understreger, at hun udtaler sig generelt om sagen.

Hvorfor har afdøde fået afslag?

"Når der er tale om en sygdom, der ikke står på fortegnelsen, så er vi jo inde i en konkret sandsynligheds-vurdering af det, vi kalder uden for fortegnelsen - to led: generel lægevidenskabelig dokumentation og sandsynligheds-vurdering i forhold til det særlige ved arbejdet."

Brandmanden her har været udsat for mange kræftfremkaldende stoffer, når han har slukket ildebrande. Hvorfor er det ikke nok?

"Det skal kunne relateres til sygdommen, der er anmeldt. I dette tilfælde er det tyktarmskræft. Vi ved godt, at der er en overhyppighed ved nogle stoffer og nogle sygdomme, men både Erhvervssygdomsudvalget og vores konsulentansatte læge har vurderet, at der ikke er nogen sandsynlig årsagssammenhæng mellem de stoffer, afdøde har været udsat for, og tyktarmskræften."

Hvordan kan det være, at Ankestyrelsens læge ikke inkluderer nogen som helst forskning omkring brandmænd og kræft?

"Det gør han i princippet også."

Der er intet om brandmænd i den oversigt, som lægen sender til afdødes søn. Hvorfor ikke?

"Jeg er ikke læge."

Ikke et eneste studie handler om brandmænd. Er det ikke underligt, når der efterhånden findes en del forskning om brandmænd og deres overdødelighed på grund af kræft?

"Der findes ikke noget, der entydigt siger, at der er en risiko for at udvikle tyktarmskræft. Der skal hele tiden være en kobling mellem belastningen og sygdommen."

Forskning peger på forhøjet risiko blandt brandmænd - også for tyktarmskræft?

"Det, vi forholder os til, er, om der er en generel lægevidenskabelig dokumentation. Der må ikke være nogen tvivl. Der skal være en ret stor lægevidenskabelig evidens."

Kan du forstå, at sønnen undrer sig over, at styrelsens læge ikke bruger relevant forskning, når han skal træffe en afgørelse?

"Han har baseret sin viden blandt andet på det, som han har sendt til sønnen. Om jeg kan forstå det eller ej, det kan jeg ikke udtale mig om."

Nogle af de studier, lægen henviser til, handler om blandt andre kvinder i landbruget. Hvorfor baserer styrelsens læge sin afgørelse på forskning, der er helt irrelevant i forhold til brandmanden her?

"Det skal jeg ikke kunne sige. Vores læge har foretaget en søgning..."

Har lægen overhovedet læst de her forskningsprojekter?

"Det skal jeg jo ikke kunne sige, om han har. Det går jeg stærkt ud fra. Vores lægekonsulenter er jo velfunderede."

Men hvis han er velfunderet, hvorfor baserer han så sin afgørelse på forskning, der er helt skæv i forhold til afdøde?

"Jeg tænker, at det er den generelle lægevidenskabelige dokumentation, som lægen forsøger at belyse. Det er umiddelbart, hvad jeg tænker. Men jeg kan ikke sige, hvad lægen selv har tænkt."

Synes du, at det giver mening?

"Det kan jeg ikke udtale mig om."

Mark Jensen, søn af afdøde, føler sig til grin. Synes du, at det her er ordentlig sagsbehandling?

"Sagsbehandlingsmæssigt ja. Jeg mener, at vi har gjort, hvad der er vores opgave. Vi har oplyst sagen."

Er det at oplyse at sagen referere til forskning, der ikke har noget som helst at gøre med den kræft, som afdøde har lidt af?

"Det har jo igen noget at gøre med at belyse med en generel lægevidenskabelig dokumentation."

"Jeg kan ikke umiddelbart komme det nærmere."

Der er ingen tvivl om, at sønnen af afdøde føler sig dårligt behandlet. Hvad er din reaktion på det?

"Jeg kan jo kun beklage, at Mark Jensen ikke føler sig ordenligt behandlet, men jeg kan også understrege, at styrelsens sagsbehandlere har gjort, hvad de skal i forhold til afgørelsen."

Så det er ikke relevant at inddrage forskning om brandmænd i en sag om en brandmand?

"Naturligvis er det det."

Hvorfor har styrelsen så ikke gjort det?

"Der må jeg være dig svar skyldig."