S: Ingen brandmænd skal dø, men...
"Efter min mening skal det jo gå så hurtigt som muligt. For du har jo helt ret i, at det ikke giver nogen mening, at folk dør i mellemtiden. Det gør det ikke." Sådan siger Lennart Damsbo-Andersen (S), der er tidligere formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg. POLFOTO arkiv
Ifølge Socialdemokratiet er international forskning ikke så god som dansk forskning. Derfor må kræftramte brandmænd vente på at få arbejdsskade-erstatning. I mellemtiden risikerer de at dø.

Den tidligere formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg, Lennart Damsbo-Andersen (S), siger, at han gerne vil hjælpe de kræftramte brandmænd, der har svært ved at få erstatning.

Han vil bare ikke gøre noget lige nu og her.

Avisen.dk har spurgt socialdemokraten hvorfor.

Hvad er din reaktion på, at kun én ud af 143 brandmænd har fået erstatning for kræft?

"Nu kender jeg jo ikke sagerne, men det må være fordi, at de ikke lever op til kravene for at få erstatning."

Der findes solid international forskning allerede, der påviser en overdødelighed blandt brandmænd på grund af kræft. I Australien har politikerne gjort det lettere for brandmændene - på baggrund af den forskning - at få erstatning for kræft. Hvorfor kan vi ikke finde ud af det i Danmark?

"Det tror jeg også, at vi kan komme til at finde ud af. Jeg har noteret mig, at ministeren har svaret, at hun er enig i, at de, der bliver syge af at gå på arbejde, skal have erstatning. Det kræver bare, at man kan se en årsagssammenhæng mellem arbejdet og sygdommen."

Det mener australierne, at der er belæg for allerede. Hvorfor mener vi ikke det i Danmark?

"Der siger ministeren jo så, og det er jeg sådan set enig i, at der skal man gå ind at undersøge, om der er en årsagssammenhæng, og det arbejde har ministeren sat i gang."

Men den danske forskning, som ministeren har taget initiativ til, der kan jo gå år, før den er afsluttet. Hvor mange brandmænd skal dø i mellemtiden?

"Der skal ikke dø nogen. Men det, der er vigtigt, er, at der ikke er nogen forældelsesfrist på de her sager."

Men kræftsyge brandmænd risikerer at dø, før den danske forskning er afsluttet. Så hvordan kan du sige - uden at ville ændre noget - at ingen skal dø?

"Det mener jeg ikke, at der skal. Jeg er jo ikke ekspert i det her. Det er ministeren heller ikke. Der skal være lægevidenskabelig dokumentation for, at der er en sammenhæng."

Men det mener de australske politikere eksempelvis, at der allerede er?

"Og det er fint i Australien, men det skal vi ikke læne os op ad i Danmark."

Hvorfor egentlig ikke?

"Vi foretager en vurdering her i Danmark."

Men siger du dermed, at du ikke anerkender den internationale forskning, der findes?

"Jeg synes, at det er godt, at vi nu undersøger, om der er en årsagssammenhæng blandt danske brandmænd. Så må vi bagefter tage stilling til, hvilke kræftformer der skal udløse erstatning."

Hvad skal der så ske i mellemtiden? De to danske forskningsprojekter er jo ikke påbegyndt endnu. Der kan gå år, før der ligger en konklusion.

"Efter min mening skal det jo gå så hurtigt som muligt. For du har jo helt ret i, at det ikke giver nogen mening, at folk dør i mellemtiden. Det gør det ikke."

Men det er der jo en vis risiko for, at de kommer til?

"Det er ikke afgørende. Det afgørende er, at den liste med kræftsygdomme, der udløser erstatning, bliver udvidet."

Så det er ikke afgørende, at folk dør?

"Jo, men det vigtigste er, at vi får styr på, hvor meget listen kan udvides, og at de mennesker, der har krav på erstatning, også får den."

Avisen.dk har forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), men hun vil ikke kommentere de udeblevne erstatninger til de kræftramte brandmænd.