Politikere om enkelt erstatning: Fortvivlende
Flere af Folketingets partier mener, at det er ulykkeligt, at kun en ud af 143 brandmænd har fået erstatning for kræft. Beskæftigelsesministeren vil ikke kommentere tallene. POLFOTO arkiv
Kun en ud af 143 brandmænd har fået arbejdsskade-erstatning for kræft. Fortvivlende, mener flere af Folketingets partier, der forlanger, at beskæftigelsesministeren griber ind.

Brandmænd med kræft skal behandles bedre i det danske arbejdsskade-system.

Sådan lyder det nu fra flere af Folketingets partier.

Udmeldingen kommer, efter at Avisen.dk har bragt en artikel med nye tal fra Arbejdsskadestyrelsen, der viser, at kun en ud af 143 kræftramte brandmænd har fået erstatning.

SF vil have beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til at gribe ind.

"Det er fortvivlende, at kun 1 ud af 143 brandmænd med kræft har fået erstatning. Derfor vil jeg spørge beskæftigelsesministeren, hvad hendes holdning er til denne ulykkelige situation. Brandmændene udfører jo et arbejde, som samfundet ikke kan undvære," siger Eigil Andersen, der er partiets arbejdsmarkedsordfører.

SF'eren medgiver, at ministeren har iværksat dansk forskning, men han mener, at regeringen kan gøre mere for at hjælpe de syge brandmænd, mens de venter på forskernes konklusioner.

"Det er positivt, at Mette Frederiksen har sat gang i dansk forskning på området. Men forskningen tager tid, og Arbejdsskadestyrelsen kunne lægge større vægt på nogle af de internationale undersøgelser, der allerede er lavet," siger Eigil Andersen.

EL og DF: Helt urimeligt og mystisk

I starten af februar iværksatte ministeren to forskningsprojekter, der skal afdække risikoen ved at arbejde med ild, sod og røg.

Dengang sagde ministeren følgende:

"Når brandmændene kommer til mig og siger, at der er kollegaer, der får kræft, så vil jeg gøre rigtigt meget for at se, om vi kan få det dokumenteret. Det er grundlæggende uretfærdigt, hvis der er en forøget kræftrisiko for vores brandmænd, uden at vi kan reagere på det."

Men det er ikke godt nok - heller ikke for Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Dansk Folkeparti mener, at det er "mystisk", at kun en kræftramt brandmand har krav på erstatning.

"Det lyder som om, at det er noget ministeren skal se nærmere på. Kan det være rigtigt? Hun skal have en forklaring fra Arbejdsskadestyrelsen," siger Bent Bøgsted, der er arbejdsmarkedsordfører for Dansk Folkeparti.

Enhedslisten mener også, at Arbejdsskadestyrelsen skal stramme op.

"Det er helt urimeligt. Det er jo en familie, der bryder sammen, når en brandmand bliver syg og i værste fald dør. Selvfølgelig skal han have en erstatning, hvis det er arbejdsrelateret," siger Jørgen Arbo-Bæhr, der er partiets ordfører på sagen og uddyber:

"Der er lavet flere store undersøgelser, der viser en overdødelighed blandt brandmænd på grund af en lang række kræftformer. Vi bliver nødt til at tage det op igen."

"Der skal ikke dø nogen"

SF er overbevist om, at den danske forskning, der er sat i værk, vil vise det samme som den internationale forskning, der allerede findes på området.

"Som lægmand er jeg overbevist om, at der en sammenhæng mellem røg, sod og kulilte, som brandmænd udsættes for og deres overhyppighed af kræft," siger Eigil Andersen fra SF.

Men det er den tidligere formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg ikke.

"Nu kender jeg jo ikke sagerne, men det må være fordi, at de ikke lever op til kravene for at få erstatning," siger Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokratiet.

Men den danske forskning, som ministeren har taget initiativ til, der kan jo gå år, før den er afsluttet. Hvor mange brandmænd skal dø i mellemtiden?

"Der skal ikke dø nogen. Men det, der er vigtigt, er, at der ikke er nogen forældelsesfrist på de her sager."

Avisen.dk har forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), men hun vil ikke kommentere de udeblevne erstatninger til de kræftramte brandmænd.