Fik kræft: Poul har slukket 11.826 brande
I sensommeren sidste år begravede Poul L. Larsen sin tvillingebror Jørgen. Han døde af kræft. Begge brødre har været brandmænd ved Københavns Brandvæsen. Rikke Dyrberg
Poul L. Larsen har været med til at slukke over 11.000 ildebrande, men det er ikke nok til at få erstatning for den kræft, som han har fået konstateret. Han har kun i "beskedent omfang" været i kontakt med røg, lyder det.

Ingen i familien har kræft, men både Poul L. Larsen og hans tvillingebror har fået konstateret cancer. De to har begge arbejdet for Københavns Brandvæsen i en halv menneskealder.

Men ingen af dem har fået erstatning for det, de selv mener, er arbejdsrelateret sygdom.

Begrundelsen, som Arbejdsskadestyrelsens har givet Poul L. Larsen, er for "beskeden" udsættelse for kræftfremkaldende stoffer.

-> Bliv ven med os på Avisen.dk på Facebook - klik her og vær med nu !

"Jeg har prøvet at regne ud, hvor mange ildebrande jeg har været med til at slukke. 11.826 er tallet. Hvor meget mere skal jeg udsættes for kræftfremkaldende stoffer? Ærligt talt," siger Poul L. Larsen.

Den nu pensionerede brandmand har klaget over afgørelsen, men han har ikke fået medhold.

I afvisningen skriver Arbejdsskadestyrelsen følgende:

"Vi er opmærksomme på, at det seneste forskning fra USA viser, at der er en øget risiko for flere typer kræft hos brandmænd. Der er dog tale om enkeltstående forskningsresultater, der stadig ikke kan pege på årsagssammenhængen."

"Det er noget forbandet svineri. Vi brandmænd sætter vores liv på spil for at redde andre. Men når vi får brug for hjælp, er der ingen hjælp at hente," siger Poul L. Larsen.

Rendte rundt i bomuldsdragter

I sensommeren sidste år begravede han sin tvillingebror Jørgen. Han døde af en kræftsvulst i hjernen. Svulsten sad så dybt, at lægerne ikke kunne fjerne den.

Tvillingebroren fik også afslag på sin ansøgning om erstatning.

"Myndighederne udtaler sig om noget, som de ikke har forstand på. De ved ikke, hvad det vil sige at være brandmand. Da min tvilling og jeg begyndte som brandmænd, rendte vi rundt i bomuldsdragter. Beskyttelsen var en helt anden end i dag," siger Poul L. Larsen.

Er du ikke bare ude efter nogle kolde kontanter?

"Nej. Jeg gør det her for min tvillingebrors skyld. Han var også brandmand og døde af en kræftsvulst i hjernen. Jeg lovede ham at kæmpe kampen - for hans og andre brandmænds skyld - og det har jeg tænkt mig at blive ved med."

Under brorens sygdom følte Poul L. Larsen sig forladt af samfundet.

"Jeg var vred, skuffet og dybt frustreret. Det kan ikke være rigtigt at syge brandmænd skal behandles på den måde. Jeg forstår ikke, at myndighederne er så snævertsynede," siger han.

Vågn så op!

Brandmanden langer ud efter de danske politikere, der i modsætning til blandt andre de australske politikere ikke vil anerkende international forskning.

"Nu må systemet vågne op. Det er bundråddent. Der ligger så meget forskning, der viser, at brandmænd overdør på grund af kræft. Hvad mener har politikerne brug for, før at de tør ændre lovgivningen?" spørger Poul L. Larsen.

Han frygter, at de manglende erstatninger vil gøre det svært at tiltrække unge til brandmandsjobbet.

"Mange vil ikke blive reddet fremover. Hvem tør være brandmænd under de vilkår? Det kan kun gå for langsomt med at få anerkendt flere af de her arbejdsskader," siger Poul L. Larsen.