Til grin? Far afvist med forskning om brystkræft
"Min far er død, men det rager åbenbart ikke myndighederne." Sådan siger Mark Jensen. Hans far arbejdede - som brandmændene her - ved Københavns Brandvæsen. For et år siden døde han af kræft, men de pårørende kan ikke få erstatning.  POLFOTO arkiv
Mark Jensens afdøde far har fået afslag på erstatning. Faren led af kræft i tarmen, men er blevet afvist med forskning om brystkræft blandt kvinder i overgangsalderen.

Mark Jensens far var brandmand ved Københavns Brandvæsen i over 30 år.

Han døde i januar 2013 af kræft i tyktarmen - bare 60 år gammel. Før sin død anmeldte han kræften som en arbejdsskade.

Siden har myndighederne givet ham og den efterladte søn flere afslag.

Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen mener ikke, at de kræftfremkaldende stoffer, som Flemming Jensen har været udsat for, har noget at gøre med canceren.

-> Bliv ven med os på Avisen.dk på Facebook - klik her og vær med nu !

"Der er noget helt galt. Jeg ved, at der er en sammenhæng mellem kræften og brandmandsjobbet. De forklaringer, som myndighederne spiser mig af med, er ikke gode nok," siger Mark Jensen.

Sønnen, der er uddannet ingeniør, har sat sig ind i en stor del af den forskning, der findes på området. Forskningen viser, at der er en overdødelighed blandt brandmænd på grund af en række kræftformer. Men i Danmark mener hverken beskæftigelsesministeren eller myndighederne, at den internationale forskning er god nok.

Derfor har en ud af 143 brandmænd, der har søgt om erstatning for kræft fået medhold.

Ikke ét studie om brandkræft

For at undersøge hvilken forskning myndighederne bruger til at begrunde deres afslag, har Mark Jensen søgt aktindsigt i farens sag.

Ankestyrelsen har sendt ham en liste med 98 studier.

Ikke et eneste af de studier, som styrelsen bruger som begrundelse, handler om brandmænds risiko for at få kræft.

Et studie handler om rygning og blærekræft. Et andet om brystkræft blandt kvinder i overgangsalderen. Et tredje om kræftrisikoen for kvindelige landmænd.

Hvis Mark Jensens far havde boet og arbejdet i Australien havde han fået erstatning bare ved at bevise, at han har slukket ildebrande i over 15 år.

Mark Jensen føler sig til grin.

"Det er grotesk. Min far er død, men det rager åbenbart ikke myndighederne. De tager slet ikke sagsbehandlingen seriøst," siger han.

Minister-skideballe har ikke hjulpet

Flemming Jensen var i god fysisk form. Avisen.dk har set resultaterne af de fysiske test, han var igennem som brandmand. En forsker mener, at brandmænds generelt gode fysik taler for, at deres kræftrisiko burde være lavere end gennemsnittets.

Men det er den altså ikke.

Og de danske myndigheder fortsætter med at sende afslag ud til syge og pårørende.

"Det er de færreste, der har kræfter til at lægge arm med myndighederne. Jeg gør det her for min fars skyld," siger sønnen.

Både Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har tidligere fået ordre på at lave en redegørelse, fordi beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) ville vide, hvad de gjorde og havde gjort for at forebygge kræft og behandle arbejdsskadesager om kræft.

Men for Mark Jensen har redegørelsen ikke gjort nogen forskel.

"De fik en skideballe af ministeren, men den har ikke hjulpet. Arbejdsskadestyrelsen har overhovedet ikke taget kritikken til sig. Den har bare frikendt sig selv," siger han.

Styrelse: Vi er velfunderede

Ankestyrelsen afviser kritikken, men ønsker ikke at svare på, hvorfor styrelsens lægekonsulent har henvist til den forskning, han har.

"Vores lægekonsulent er velfunderet," siger specialkonsulent Michaela Vive Hillmann fra Ankestyrelsen, der understreger, at hun udtaler sig generelt om sagen.

Hun vil dog ikke svare på, hvorfor der ikke er et eneste af de forskningsresultater, der omhandler kræft efter brandslukning. Heller ikke, hvordan det kan gå til, at for eksempel studier om brystkræft er væsentlige for en brandmand med tarmkræft.

"Jeg tænker, at det er den generelle lægevidenskabelige dokumentation, som lægen forsøger at belyse. Det er umiddelbart, hvad jeg tænker. Men jeg kan ikke sige, hvad lægen selv har tænkt."

Synes du det giver mening?

"Det kan jeg ikke udtale mig om."