Ny rapport: Omfattende sjusk blandt sagsbehandlere
Bed til, at din sagsbehandler har en god hukommelse. Ellers kan din sag komme på glatis. Colourbox
Rapport afslører fejl i 57 ud af 59 undersøgte sager. "Billedet er stærkt bekymrende," siger borgerrådgiveren i Københavns Kommune.

Har din sagsbehandler den rigtige lægeerklæring til din sag om førtidspension? Har de journaliseret dit barns specialundervisning rigtigt?

Har de noteret, at du klagede? Kan de overhovedet finde de rigtige sagsakter, når de behandler din sag, når du ringer?

Det kan du ikke være sikker på.

Det viser en ny undersøgelse fra borgerrådgiveren i København, der har gennemgået 59 konkrete sager i seks af kommunens forvaltninger.

”Billedet er stærkt bekymrende. Kun to sager var behandlet i overensstemmelse med kommunens egne forskrifter,” siger borgerrådgiver Johan Busse.

Han mener, at det vil være samme billede landet over.

”Skal jeg være helt ærligt, så tror jeg ikke, at tilstanden er anderledes i andre kommuner. Det er områder, der har været underprioriteret i mange år," siger han.

Kluddermor med konsekvenser

Fejlene spænder fra mindre alvorlige til alvorlige.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen var forholdene ”meget kritisable’. Her bestod journalisering blandt andet af håndskrevne noter, der ikke kunne læses.

Sundheds- og omsorgsforvaltningens journalisering var også ”meget kritisabelt”, at flere dokumenter manglede - et forhold der gjorde sig gældende mange steder.

Så var der dokumenter, der viste sig at være noget andet, end det de var gemt som. Og der var flere tilfælde, hvor en sag indholdt fortrolige dokumenter fra en helt fremmed borger.

”Konsekvenserne af den mangelfulde journalisering kan være, at der træffes afgørelse på et mangelfuldt eller direkte forkert grundlag,” siger Johan Busse.

Birger: Ingen overraskelse for mig

Da kommunen afslog at give 60-årige Birger Andersens ret til fleksjob, skete det med udgangspunkt i en fem år gammel psykiaterudtalelse fra før et selvmordforsøg.

”Pludselig dukkede den gamle udtalelse fra psykiateren op i bunken, selv om der var en ny. Det havde de åbenbart ikke styr på,” siger Birger Andersen, der i dag er efterlønner.

At der er rod i dokumenterne er et almindeligt kendt problem blandt borgere, der sidder over for sagsbehandlerne, mener han.

”Det kan ikke være nogen overraskelse for politikerne, for det her har de hørt mange gange. Blandt andet fra mig selv,” siger Birger Andersen.

Mange sagsbehandlere på en gang

Borgerrådgiveren vurderer, at det ikke er muligt for myndighederne at have overblik over sagernes forløb uden at være afhængig af den enkelte sagsbehandlers hukommelse.

I rapporten kalder han kommunens journaliseringspraksis ”uforenelig” med den moderne måde at organisere sagsbehandling på, hvor borgerne ikke har en personlig sagsbehandlere, men skal ringe til et team eller center.

Kort fortalt er problemet ifølge borgerrådgiveren, at flere sagsbehandlere deles om sagerne. Derfor skifter borgerne hænder flere gange i løbet af en sagsbehandling.

Borgmester: Ikke noget at komme efter

Nå det er virkeligheden, så skal det materiale, der er på sagen, stille den aktuelle sagsbehandler fuldstændigt i stand til at sige, hvad er op og ned i den her sag.

”Når journaliseringen er så mangelfuld, som vi har konstateret, vil det i flere tilfælde være umuligt for den seneste sagsbehandler at have et fuldt sags-overblik,” siger Johan Busse.

Borgmester Pia Allerslev (V) er politisk ansvarlig for Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Hendes forvaltning får dumpekarakter. Men der er ikke noget at komme efter, lyder det.

”Jeg tror ikke på, at vi har et problem hos os. Jeg tror faktisk, at de fleste medarbejdere er helt klar over, hvilke krav og regler der gælder,” siger Pia Allerslev.