Kommune begravede 27 sager om førtidspension
Jolanta Jensen var en af de 216 borgere fra København, der fik besked fra kommunen om, at deres sag ville tage 14 måneder at afgøre. 27 af dem venter stadig. Mette Lauth
På trods af løfter om hurtig sagsbehandling har Københavns Kommune syltet 27 borgeres sager om førtidspension i mere end et år.

"Hverken rimeligt eller acceptabelt og langt fra den normale situation."

Med de ord beklagede en direktør i Københavns Kommune, at kommunen bad 216 borgere vente op til 14 måneder på at få behandlet deres ansøgninger om førtidspension.

Ventetiderne fik ombudsmanden til at gå ind i sagen, og kommunen beklagede igen, igen.

Nu viser Avisen.dk's aktindsigt i sagen, at hver tiende borger stadig ventede på en afgørelse 1. februar i år.

"Det er uanstændig. Sådan kan man ikke behandle folk," siger formanden for Danske handicaporganisationer, Stig Langvad.

27 mennesker venter på 2. år

I alt manglede 27 borgere ud af de oprindelige 216 borgere, der startede sagen, at få en afgørelse i deres sag.

De har søgt om af få behandlet ansøgningen om førtidspension ’på det foreliggende grundlag’.

Det betyder, at der ikke skal laves nye lægeerklæringer, arbejdsprøvninger eller andet.

Kommunen skal bare samle de papirer ind om personens sygdom, som allerede lå der, da vedkommende endte sin ansøgning om førtidspension. Så skal kommunen vurdere, om det giver grund nok til førtidspension.

Storsynder på ventetider

Københavns Kommune har forklaret de lange ventetider med, at de modtog 450 ansøgninger om førtidspension kort før 1. januar 2013, hvor den nye lov om førtidspension trådte i kraft.

Stig Langvad mener ikke, at forklaringen holder. Han siger, at kommunen er nødt til at indrette sig efter virkeligheden og påpeger, at Københavns Kommune har en lang historie med lange sagsbehandlingstider.

"Ventetiderne har konsekvenser for folk. De går rigtig, rigtig lang tid uden at vide, hvad vej pilen peger. Det sætter sig på sjælen eller mavesåret," siger han.

Omkring hver tredje af de godt 1.000 sager, der årligt lander hos Borgerrådgiveren i København, handler om lange sagsbehandlingstider.

”Det er rigtig ærgerligt, at så mange borgere venter så længe, at de er nødt til at klage. Det er da utilfredsstillende,” siger Johan Busse fra Borgerrådgivningen.

Han har flere gange påtalt de lange ventetider i sine årlige beretninger.

LÆS OGSÅ: Frank er flov: For mange fejl i min by

Ombudsmanden har tidligere fundet det "beklageligt", at kommunen havde så svært ved at overholde tremåneders fristen.

Beklageligt, endnu en gang

Det gælder "selvfølgelig" også for de 27 borgere, der 1. februar stadig ikke havde fået afgjort deres sager, siger Susanne Veiga, kontorchef hos Ombudsmanden.

”Vi er opmærksomme på de 27 sager. Det er grunden til, at vi har bedt kommunen om at give os en status på per 1. april, så vi kan sikre os, at de bliver behandlet snarest muligt,” siger hun.

I Københavns Kommunes Socialcenter giver myndighedschef Knud Andersen kritikerne ret og beklager, at , at de 27 borgere har måttet vente så lang tid.

Udover de ti gange så mange ansøgninger, der kom i december 2012, siger han, at det har taget lang tid at skaffe alle oplysninger i sagerne.

"Det ikke er særlig heldigt. Det er jo ikke, fordi vi sagsbehandler på sagerne dagligt i så mange måneder. Selve sagsbehandlingen tager ikke så lang tid. Men til nogle af sagerne har det været nødvendigt at skaffe dokumenter, der ligger adskillige år tilbage i tiden," siger han.

Knud Andersen siger, at der er blevet sat flere ressourcer af til sagsbehandlingen.

"Jeg vurderer, at vi vil kunne holde fristen på de tre måneder fremadrettet," siger myndighedschefen.