Pia blev frataget 39.000: Græd af ydmygelse
Pia Mors Laursen fik piskesmæld og rygskade efter overfald fra en udviklingshæmmet på hendes arbejde. Efter kommunen stoppede hendes sygedagpenge havde hun knapt 10.700 før skat at leve for.   Privatfoto
Pia M. Laursen vandt sin sag mod Fredericia Kommune og fik efterbetalt 39.000 kroner, som hun havde ret til i sygedagpenge. Men samtidig fratog kommunen hende præcis samme beløb i kontanthjælp. Nu var hun nemlig rig

Pia M. Laursen fik taget sine sygedagpenge i strid med loven og vandt sin sag mod kommunen. Men hun tabte det hele igen med det samme.

Da hun fik efterbetalt 39.000 kroner i sygedagpenge, stoppede kommunen hendes kontanthjælp i tre en halv måned. Nu havde hun formue.

”Hvorfor skal jeg leve tre en halv måned længere end andre af de samme sygedagpenge, fordi kommunen har lavet en fejl? Det var så ydmygende, at jeg begyndte at græde der ved skranken på kommunen,” siger hun.

Lige som mange andre blev hun ramt af en række afgørelser fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der betyder, at kommunerne kan tjene penge på at lave fejl.

Læs: Vi taber millioner på at vinde over kommunen

Hvis en person får efterbetalt penge på grund af fejl fra kommunen, modregner kommunen dem i vedkommendes kontanthjælp. Personen får ikke de penge, vedkommende havde ret til fra starten, og kommunen tjener på sin fejl.

Langtidssyg efter arbejdsulykke

Pia M. Laursen fik stoppet sine sygedagpenge af kommunen i 2012, selv om hun stadig var sygemeldt med piskesmæld og rygskade efter en arbejdsulykke, hvor en udviklingshæmmet beboer skadede hende.

Hun og hendes fagforening klagede, og Ankestyrelsen afgjorde, at kommunen skulle have ventet på en udtalelse fra en speciallæge, før den afgjorde, om hendes sygedagpenge skulle stoppe.

Derfor måtte Fredericia Kommune tage sagen op igen og efterbetale Pia M. Laursen forskellen mellem den kontanthjælp, hun havde fået, og de 39 ugers sygedagpenge, hun havde haft ret til. En forskel på omkring 7.000 kroner om måneden.

Pia M. Laursen er alene og har ikke hjemmeboende børn, så hun fik 10.689 før skat i de måneder på kontanthjælp.

”Det er virkelig svært at leve af, særligt fordi jeg er alene. Jeg havde fået udsættelse på mit billån i et halvt år, mens mine sygedagpenge var stoppet,” siger hun.

Troede hun kunne betale for sin bil

I april fik hun afgørelsen fra Ankestyrelsen, og da hun intet hørte, gav hun den en måned senere selv til kommunen, der bestemte, at hun havde 39.000 kroner til gode i efterbetaling af sygedagpenge.

Læs: Ekspert om borger-tabersag: Kugleskørt

Pia M. Laursen var glad og troede, at hun så kunne betale banken pengene tilbage for billånet.

Hun tog ind på jobcenteret om mandagen for at få de 39.000 kroner efterbetalt og samtidig søge om forlængelse af kontanthjælp, fordi hun stadig var syg. Men der opdagede hun, at hun havde trukket en nitte i regel-lotteriet.

”Jeg stod der og skulle udfylde skemaer og komme med alle mine papirer med huslejeudgifter. Så regnede de bare ud, hvad de 39.000 kroner svarede til i kontanthjælp for mig, og jeg måtte gå derfra med besked om, at jeg ikke havde nogen indtægt de næste tre en halv måned,” siger Pia M. Laursen.

Kommunen: Afgørelsen er efter reglerne

Oveni viste det sig, at kommunen havde udbetalt pengene lige nøjagtig den sidste hverdag, hun stadig var kontanthjælp. Så tæller de som en indtægt.

Havde kommunen ventet en dag, ville pengene have været dækket af reglerne for formue, og Pia Mors Laursen kunne have beholdt 10.000 kroner af sine sygedagpenge.

Pia M. Laursen prøvede at klage til kommunen, der svarer, at afgørelsen er truffet efter lov om aktiv Socialpolitik og principafgørelserne i Ankestyrelsen.

Avisen.dk har forelagt sagen for Fredericia kommune, der ikke har yderligere kommentarer.