204.000 offentligt ansatte: Hør nu efter!
Hver fjerde medarbejder i det offentlige føler, at chefen ikke er lydhør over for ideer til forbedringer.  Foto: Colourbox
Hver fjerde medarbejder i det offentlige oplever, at hverken de eller deres kolleger bliver hørt – selvom de har bunker af gode forslag.

De 823.000 offentligt ansatte går rundt med en guldgrube af ideer, som eksempelvis kan give skoleelever en bedre hverdag eller patienter bedre forhold på sygehusene. Men hver fjerde af medarbejderne i det offentlige oplever, at deres chefer slet ikke ønsker at tage imod ideer og forslag.

Når ansattes ideer ikke høstes, svarer det til ikke at samle guld op fra gaden. Det mener Flemming Vinther, som er formand for Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Det er en paraplyorganisation, som repræsenterer op mod 400.000 ansatte i det offentlige.

»Der er et kæmpe potentiale for både medarbejdere og borgere i at bruge fagpersoners forslag. Men nogle steder løber medarbejderne ind i ledere, der har tabt gnisten, og så bliver de bidt af med kommentarer om, at ’det har vi prøvet før’, eller ’det får vi aldrig igennem højere oppe’,« siger Flemming Vinther, og fortsætter:

»Hvis man som ansat har prøvet et par gange at løbe ind i en mur, så bliver man nemt en af dem, der opgivende går rundt og siger: ’Man kan sgu’ heller ikke lave noget om her.’«

At cheferne i det offentlige ikke ligefrem har fundet det store lytterør frem i forhold til medarbejderne, fremgår klart af en ny undersøgelse, som TNS Gallup har gennemført for OAO blandt offentligt ansatte.

I undersøgelsen svarer 25 procent af de offentligt ansatte, at hverken de eller deres kolleger bliver hørt om forslag og ideer til forbedringer. Og 37 procent svarer, at de bliver hørt i mindre grad. Alt i alt svarer hele 62 procent, at de enten slet ikke eller kun i mindre grad bliver hørt.

Oceaner af ideer

Hvis lederne i det offentlige begynder at lytte til medarbejderne, vil de opdage, at de ansatte går rundt med en masse uafprøvede forslag til forbedringer.  Faktisk siger ni ud af ti ansatte i den nye undersøgelse, at de har forslag til forbedringer. Det er blandt andet forslag til bedre service for borgerne, gøre arbejdet mere effektivt og øge trivslen blandt de ansatte.

At der er idérigdom blandt medarbejderne, kan kommunaldirektør Michael Graatang fra nordsjællandske Halsnæs Kommune fortælle om. Kommunen har sendt mails og postkort ud til de ansatte, hvori de er blevet opfordret til at komme med ideer og udpege overflødige regler og arbejdsopgaver.

»Vi har fået hundredvis af svar tilbage, og nogle af ideerne og forslagene er så oplagte, at den lokale chef har brugt dem med det samme. Medarbejderne har meget at byde ind med, når man opfordrer dem til det,« siger Michael Graatang.

Hvor der er vilje…

Netop det at bruge medarbejdernes ideer er en hel central del af den såkaldte tillidsreform, som regeringen søsatte i juni. Men ideerne begynder ikke at blomstre, før blandt andre skoleledere, hospitals- og kommunaldirektører gør en indsats. Det fastslår Bodil Otto, som er formand for HK/Kommunal.

»For at få tillidsreformen til at lykkes skal ideerne komme nedefra, mens de øverste ledere oppefra skal fortælle nedad i systemet, at medarbejderne SKAL tages med på råd, og der SKAL lyttes til deres forslag,« siger Bodil Otto.

Hun mener, at åbenheden for ansattes ideer er blevet endnu vigtigere på det seneste.

»Signalet ovenfra er uhyre vigtigt, for der kører en dagsorden – i kølvandet på lockouten af lærerne – som handler om, at nogle ledere tror, at de bliver bedre ledere af at få flere rettigheder som ledere, og at medarbejderinddragelse er noget, som Fanden har skabt,« siger Bodil Otto.

Lederne i det offentlige står med hovedansvaret for, at den offentlige sektor høster frugten af medarbejdernes opfindsomhed. Det bliver slået fast af formanden for Socialpædagogernes Landsforbund, Benny Andersen.

»Det er jo kun lommeuld, der kommer af sig selv. Så for at få gang i innovationen skal lederne på arbejdspladserne sørge for, at der bliver en platform, hvor medarbejderne kan bringe deres faglighed i spil og kaste bolde op i luften,« siger Benny Andersen.