Stor sejr til langvarigt syge
EU-Domstolen har i dag fastslået, at enhver funktionsnedsættelse, der betyder, at man midlertidigt eller permanent ikke kan fungere på lige fod med andre på arbejdsmarkedet er et handicap og giver  en særlig beskyttelse.  (Foto: Niels Hougaard/Polfoto)
EU-Dom får stor betydning for langvarigt syge, der er sikret job og nedsat tid efter HK i dag har vundet sag

Tusinder af langvarigt syge er sikret mod fyring på grund af for meget fravær og får ret til at gå på nedsat tid.

Det er resultatet af den dom, som EU-domstolen har afsagt i dag. Det er HK, der på vegne af to medlemmer har kørt sagen.

De blev begge blev fyret efter 120-dages reglen i funktionærloven, men HK mente, det var en krænkelse af loven om forskelsbehandling, fordi sygedagene skyldtes en 'funktionsnedsættelse' – Det ene medlem havde piskesmæld efter en trafikulykke og det andet slidgigt i ryggen.

Et af de store principielle spørgsmål, som HK tog med til EU er, hvordan man definerer og afgrænser begrebet handicap. Handicappede er nemlig sikret en særlig beskyttelse på arbejdsmarkedet.

Langvarig sygdom er også et handicap

EU-Domstolen slår i dag fast, at handicap skal defineres som en funktionsnedsættelse. Det vil sige, at man har en lidelse, der betyder at man ikke kan fungere på fuld tid på lige fod med andre på arbejdsmarkedet. Uanset om lidelsen er helbredelig, kronisk, medfødt eller opstået ved ulykke.

”Vi er utroligt glade for dommen,” siger Mette Kindberg, næstformand i HK.

En anden del af dommen, der får stor betydning for de bunker af sager, der ligger og venter i HK og andre fagforeninger er, at hvis du har en funktionsnedsættelse eller et handicap, der gør dig syg i en længere periode, så har din arbejdsgiver ikke ret til at fyre dig efter 120-dages reglen i funktionærloven.

”Dommen siger klart, at en arbejdsgiver må ikke fyre dig efter 120 sygedage, når sygedagene skyldes en funtionsnedsættelse. Det får betydning for mange også udenfor HK,” siger Mette Kindberg.

Ret til nedsat tid

Der er fem års forældelsesfrist på den slags sager, så også mennesker, der allerede er blevet afskediget på grund af lange sygdomsforløb kan rejse sagerne.

Det sidste princip HK ville have klarlagt af EU-Domstolen var, hvor langt en arbejdsgivers forpligtelser strækker sig, når en medarbejder har en funktionsnedsættelse.

Her slår domstolen fast, at en arbejdsgiver udover hjælpemidler også skal give medarbejderen ret til nedsat tid, når det er en betingelse for at medarbejderen kan blive i jobbet.

”Det her betyder, at mange kan fæle sig sikre i deres ansættelse, selvom de har en funktionsnedsættelse," siger Mette Kindberg.

Sagen har indtil videre taget otte år, og efter EU-Domstolen nu har fastlagt principperne, skal sagen for Sø- og Handelsretten igen. Hvis de to medlemmer er uheldige, tager det to år mere, før de får at vide, hvad de får i erstatning for deres uretmæssige fyring.

Dansk Arbejdsgiverforening, DA gransker afgørelsen og vil ifølge Avisen,dk kommentere på sagens konsekvenser senere i dag.

via Listen To News