Slut med at tvinge syge på lykkepiller
De gældende sygedagpengeregler er blevet håndhævet så hårdt i nogle kommuner, at depressive modtagere har mistet deres ydelse, fordi de har nægtet at lade sig behandle med medicin eller elektrochok. Colourbox
Regeringen kommer i dag med et udspil til nye sygedagpengeregler. Hvis regeringen får flertal for udspillet, vil kommuner ikke længere kunne tvinge depressive sygedagpengemodtagere til at spise lykkepiller eller tage imod elektrochok.

Det er slut med, at kommuner kan true depressive sygedagpengemodtagere med lykkepiller og elektrochok.

Det er en del af det nye udspil til sygedagpenge, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) præsenterede i dag.

Hun henviste blandt andet til en sag, hvor en kommune stillede krav om at en borger skulle have elektrochok for at få sygedagpenge.

"Det er grænseoverkridende for mig. Det er så voldsomt, at en myndighed kan pålægge et andet menneske at få en bestemt behandling," siger Mette Frederiksen

Okay at sige fra

Derfor forslår hun en forsøgsordning i tre år, hvor syge, der ikke vil følge lægens og kommunens anbefaling til behandling, kan bede regionen om en anden lægelig vurdering af deres behandlingsmuligheder.

Hvis den syge stadig afslår forslaget om medicinering eller anden behandling, så fortsætter sygedagpengene alligevel.

"Der skal være tillid mellem sagsbehandleren og den syge, og sagsbehandlingen skal foregå på en ordentlig måde. Det gør den også i langt de fleste tilfælde. Men skal have mulighed for at sige, når nogen overskrider ens grænse," siger ministeren.

Reglen om, at den syge skal medvirke til egen helbredelse, forbliver. Det kan være ved at omlægge sin livsstil, modtage forskellige former for rådgivning for eksempel psykologbehandling eller noget helt tredje.

Nej til elektrochok = nej til penge

Kravet har betydet, at flere har mistet deres sygedagpenge, fordi de har nægtet at spise lykkepiller.

Udspillet bliver modtaget med glæde hos Landsforeningen Sind. Sind får jævnligt henvendelser fra mennesker, der er frustrerede over, at de bliver tvunget til at tage medicin af kommunen for at bevare retten til sygedagpenge.

"Et af de grelle eksempler er en person, hvor kommunen slet ikke ville behandle sagen om forlængelse af sygedagpenge, før vedkommende havde fået elektrochok," siger landsformand Knud Kristensen.

Slut med at skalte og valte med tvang

Han understreger, at Sind ikke tager afstand fra medicinsk behandling som sådan.

"Men der står i psykiatriloven, at man kun har lov til at tvangsbehandle mennesker under nogle helt særlige kriterier. Og så kommer man ind af bagvejen med økonomisk tvang i stedet. Vi vil hilse det meget velkomment, hvis det krav bliver fjernet," siger Knud Kristensen.

Socialordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten melder, at partiet vil stemme for regeringens udspil om nye sygedagpengeregler.

faktaboks

 

Her kan du læse Beskæftigelsesministeriets beskrivelse af den nye regel, der afskaffer tvang.