HELTE HAR OGSÅ KRAV PÅ SIKKERHED Kræftens Bekæmpelse: Forsk i brandkræft
Colourbox.dk
Kræftens Bekæmpelse har 70 millioner kroner, der er øremærket til forskning, men der står ikke brandmænd på nogen af pengesedlerne.

Seniorforsker fra Kræftens Bekæmpelse anbefaler nu, at danske forskere kaster sig over cancer blandt brandmænd.

Dansk forskning vil nemlig kunne afklare om de mange afslag, der er på vej til kræftramte brandmænd for arbejdsskadeerstatning, er retfærdige eller ej.

"Jeg synes, at det bedste ville være at lade yderligere forskning og forebyggelse gå hånd i hånd," siger seniorforsker Johnni Hansen.

Men problemet er, at gruppen af brandmænd er så lille, at Kræftens Bekæmpelse ikke umiddelbart er villig til at bruge penge på at få klarlagt brandmænds overdødelighed.

"Jeg har svært ved at forestille mig, at der bliver sat en pulje penge af til det, fordi der er så mange andre brændende problemer som for eksempel social ulighed og kræft. Et problem, der er langt mere omfangsrigt," siger forskningschef Jørgen H. Olsen.

70 millioner at gøre godt med

Kræftens Bekæmpelse råder over 70 millioner kroner, der årligt bruges til at forske i, hvordan kræft udvikles, og hvordan patienter bedst behandles og rehabiliteres.

Derudover bliver der sommetider lavet målrettede puljer, men det er op til patientforeningens hovedbestyrelse.

"Det har ikke været på tale at tage særlige faggrupper eller særlige arbejdsmiljøproblemer op. Det var en mulighed, hvis foreningen fandt, at det var et presserende spørgsmål," forklarer forskningschef Jørgen H. Olsen.

Dermed vil brandmændene stå uden nyere dansk viden om de mange kræfttilfælde i faggruppen, indtil den dag en arbejdsmediciner påtager sig forskningen.

Det vil kræve navne og CPR-numre på 5.000 brandmænd.

"Hvis der kan etableres data på en gruppe, der har et særligt arbejdsmiljø, og så følge dem i cancerregisteret, så ville det være et stærkt projekt at sende ind til det videnskabelige udvalg i Kræftens Bekæmpelse," siger forskningschef Jørgen H. Olsen.

Hvor er pengene?

Efter at det er kommet frem, at der er en overdødelighed blandt brandmænd på grund af kræft, har blandt andre arbejdsgivere og fagforeninger dannet fælles front mod kræften.

Målet er at forebygge sygdommen, men også at finde midler til forskning.

"Vi vil afsøge alle de veje, der er, så vi kan få identificeret de brandmænd, der står i cancerregisteret. Det vil vi gøre alt for," siger sektorformand Reiner Burgwald fra fagforeningen FOA, der organiserer en del af de kommunale brandmænd.

Ifølge sektorformanden har fagforeningen ikke selv råd til at finansiere forskning i brandkræft.

"Vi har 55 faggrupper i FOA, som alle i forskellig grad belastes på jobbet. Selvom vi har betalende medlemmer, har vi ikke midler til et stort forskningsprojekt," siger Reiner Burgwald.

I flere andre vestlige lande er der forsket i netop brandmænd og kræft, hvilket betyder, at brandmænd fra for eksempel Australien og Canada langt lettere får arbejdsskadeerstatning.

Fælles front mod kræft

 

Falck

Københavns Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen

Odense Brandvæsen

Aalborg Brandvæsen

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Landsklubben for Deltidsansatte Brandmænd

Beredskabsstyrelsen

Brandfolkenes Organisation

3F

FOA