HELTE HAR OGSÅ KRAV PÅ SIKKERHED Minister: Test af brandudstyr på dagsordenen
12 fik kronisk halsgener, og tre fik astma, da man testede nyt sikkerhedsudstyr i Københavns. Forsvarsministeren planlægger nye opgaver mellem kommuner og stat. Der kan kompetencen til at finde nyt sikkerhedsudstyr til brandfolk komme på statens hænder. Fotograf: Forsvarsministeriet
Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) går ind i sag om forsøgskaniner. Det kan snart være slut med kommunale forsøg, lyder det.

Det kan være slut med, at kommunale brandvæsener selv skal stå for indkøb og forsøg med sikkerhedsudstyr til deres brandmænd.

Sådan må man forstå forsvarsminister Nick Hækkerup (S), der er den øverste administrative chef for landets beredskab.

Han reagerer skarpt på oplysninger om, at en række københavnske brandmænd er blevet brugt som forsøgskaniner i test af sikkerhedsudstyr som røgdykkerapparater. Som beskrevet i Avisen.dk har det medført kroniske sygdomme hos en stor gruppe brandmænd.

”Vi kommer til at se på, hvordan vi sikrer, at sådan noget ikke kan ske igen,” siger Nick Hækkerup.

Syge brandmænd understreger behov

Historien om de københavnske brandmænd, der blev syge af at teste sikkerhedsudstyr, understreger ifølge ministeren, at der er et behov for at tænke nyt i forhold til opgavefordelingen mellem de kommunale beredskaber og staten.

Det skal ske i forbindelse med de overvejelser omkring grænsedragningen mellem kommuner og stat, som blev annonceret i forbindelse med det netop indgede beredskabsforlig.

Ministeren kalder det "naturligt", hvis indkøb at nyt sikkerhedsudstyr til de kommunale brandvæsener, hvilket kræver stor ekspertise, indgår i kabalen.

"I den forbindelse kan kompetencen flytte fra kommunerne,” siger Nick Hækkerup.

Som tingene er nu, ligger det ikke inden for ministerens rækkevide at gøre mere i sagen.

Brandfolk fik astma af forsøg

I dag er det nemlig kommunerne, der står med ansvaret for at finde og indkøbe det udstyr, som deres brandfolk skal bære. Som Avisen.dk har beskrevet kan det volde store problemer.

I Københavns Brandvæsens eksperimenterede man fra 2006-09 med nyt udstyr. En rapport fortæller, hvordan apparaterne smeltede og afgav sundhedsskadelige, mens brandfolkene afprøvede dem.

Enden på eksperimentet blev, at 12 fik kronisk halsirritation, tre fik astma og to allergi.

Minister: Kommuner skal løfte deres ansvar

Historien understreger, at kommunerne kan famle i blinde, mener ministeren. Han påpeger, at de stadig har et ansvar som arbejdsgivere i denne sammenhæng.

”Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at sikkerheden og arbejdsmiljøet for brandfolkene er i orden. Det ansvar skal kommuner løfte," siger Nick Hækkerup.

FOA, der organiserer brandfolk landet over, bad i går forsvarsministeren hjælpe kommunerne i form af vejledning, når de skal indkøbe nyt sikkerhedsudstyr til deres brandmænd.

Kommunerne skal selv henvende sig, og de skal være velkomne, hvis de ikke magter opgaven, siger Nick Hækkerup:

”Vi stiller os gerne til rådighed i Beredskabsstyrelsen med vejledning og koordinering i forhold til indkøb af nyt sikkerhedsudstyr."

Med livet som indsats

 

 

Sikkerheden sejler på brandstationerne. Brandmænd presses på livsfarlige øvelser og må bruge forældet og farligt udstyr. Senest har Avisen.dk afdækket, hvordan hundredevis af brandmænd har fået kræft, uden at nogen advarede dem om kræftrisikoen ved deres job.

Læs hele sagen her