Hele svaret fra brandvæsenet
Sådan forklarer Københavns Brandvæsen sig.

Her kan du læse Københavns Brandvæsens skriftlige svar vedrørende forsøg med det amerikanske apparat Biopak, der gav brandfolk astma, kronisk halsirritation og eksem.

Københavns Brandvæsen skriver følgende til Avisen.dk.

Forløbet vedrørende Biopak var, at to apparater blev indkøbt i 2007 til afprøvning med det formål at udskifte Travox 120. Biopak er et apparat, der benyttes mange steder i verden. Men selv om nyt udstyr er godkendt, vil brandvæsenet altid selv afprøve det i øvelser, så vi dels er sikre på, at det bliver anvendt rigtigt, og dels at det virker som det skal. I dette tilfælde var der, som du skriver, tegn på, at udstyret afgav gasser og at glasset smeltede. Derfor blev glas og slanger udskiftet med andet materiale af producenten. I 2008 blev der indkøbt yderligere 60 apparater. I 2009 mistænkes apparatet igen for afgasning, og så stoppes alle øvelser i varme miljøer.

Herefter fik Brandvæsenet apparatet testet af uvildige eksperter, bl.a. i England. Derudover blev kemikere fra Arbejdsmiljø København samt Force Technology løbende konsulteret gennem hele processen. I 2010 var konklusionen fra de engelske eksperter (der var anbefalet af Force), at afgasningen lå under fastlagte grænseværdier (“The analysis showed that all offgassing products were well within any prescribed exposure limits.”).

Senere i 2010 opstod der en situation, hvor to servicemedarbejdere, der skulle klargøre Biopak, fik udslæt på hænderne.

Forelagt historikken omkring Biopak og de nye opståede problemer, besluttede den nytiltrådte beredskabschef, at Biopak  skulle afvikles med det samme og handlen  gå tilbage. Herefter blev nyt udstyr udvalgt og indkøbt.

Brandvæsenet vil fortsat inddrage medarbejdere i træning og test med nyt godkendt udstyr i øvelser. Denne medarbejderinvolvering skal medvirke til mest mulig indflydelse på brandmændenes arbejdsredskaber, herunder sikkerhedsudstyr.