Ministres børn forgyldes med pensionspenge
Det kan godt være, at mor eller far arbejder meget, når de er ministre, men det kompenseres ministerbørn for. Foto: Jacob Ehrbahn / POLFOTO
Ministerbørn er sikret en særlig børnepension. Enhedslisten undrer sig gevaldigt og er skuffet over regeringens modstand mod at ændre loven.

Hvis mor eller far hver dag går på arbejde som minister, vanker der en særlig børnepension til børnekontoen.

Måske er mor eller far ikke så meget hjemme, men børn af ministre modtager i årevis pensionskroner på grund af forældrenes ministertitel.

Pensionen beløber sig til 15.593 kroner årligt indtil det 21. leveår. Det viser tal fra Moderniseringsstyrelsen, som Newspaq har fået indsigt i.

Pensionen udbetales dog først, når pågældende minister når efterlønsalderen, hvis ministeren er udnævnt efter 1/1 år 2000.

- Det er en særlig funktion at være valgt af folket til at lede landet, derfor skal der være nogle sikringer. De sikringer, der er, skal være sådan, at de også sikrer familiens liv, forklarer arbejdsmarkedsprofessor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet til Newspaq.

Det er en særlig tjenestemandsordning, ministre er en del af. Det vælger samfundet at belønne hele familien for, forklarer Henning Jørgensen.

- Det er ikke et normalt hverv, det er et særligt betroet hverv, og det skal belønnes sådan, at familierne også kan få det til at hænge sammen, lyder det fra professoren.

At ministres børn skal forgyldes hører ingen steder hjemme, lyder det fra den yderste venstrefløj i Folketinget.

- Den ordning er urimelig, fordi ministre på mange måder har lukrative ordninger, så denne ordning virker urimelig. Jeg synes godt, at man kunne fjerne denne børnepension, siger Per Clausen fra Enhedslisten til Newspaq.

Enhedslisten fremsatte sidste år forslag til at skære i ministrenes lukrative ordninger. Det førte til visse stramninger, og Per Clausen afviser ikke, at partiet igen vil slå i bordet for at beskære ministerpensioner.

Hverken Lars Løkke Rasmussens borgerlige regering eller den nuværende røde regering har vist initiativ til at begrænse ministrenes pengefyldte ordninger. Sidste år sagde nuværende Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) følgende til Nordjyske:

- Det er jo sådan, det er. Man bliver minister med den aflønning, der er aftalt med vederlag, eftervederlag, pension og børnepension.

Den manglende lyst og vilje til fra den nye regering at begrænse pengestrømmen til ministrene og deres børn skuffer Per Clausen.

- Det er ærgerligt, at både ministre og folketingsmedlemmer har en tilbøjelighed til altid at få skruet deres egne pensionsordninger sådan sammen, at de er meget lukrative. Man kan godt sige, at jeg er skuffet over, at den nuværende regering ikke vil gøre op med det, siger han.

Der venter en årlig pension på 86.247,29 kroner årligt, når en minister efter mindst et års arbejde stopper i ministeriet. Desuden venter der et eftervederlag på 97.214,25 kroner om måneden for ministre i halvandet år, når de stopper i jobbet.

faktaboks

Moderniseringsstyrelsen oplyser følgende:

Efter § 4, stk. 4, i lov om vederlag og pension mv. for ministre gælder der samme regler om børnepensionstillæg og børnepension for ministres børn som de, der efter tjenestemandspensionslovens kapitel 4 gælder for børn af tjenestemænd.

Når en tjenestemand pensioneres, bliver den pågældendes børn berettigede til et børnepensionstillæg. Børnepensionstillægget udgør med de nugældende satser 15.797,15 kr. årligt og ydes indtil barnets 21. år. Børnepensionstillægget tilfalder barnet. Børnepensionstillæg ydes kun, når den tidligere minister samtidig får ministerpension.