HELTE HAR OGSÅ KRAV PÅ SIKKERHED Politikere: Ryd nu op i brandvæsenet, Frank!
Polfoto: Joachim Adrian
”Som situationen er nu, er det både kritisabelt og uacceptabelt,” siger Carl Christian Ebbesen (DF), medlem af økonomiudvalget, der kræver overborgmester på banen.

Ledelsen taler om samtalekultur, mens nuværende og tidligere sikkerhedsfolk fortæller, at du kan blive degraderet og chikaneret for at påpege problemer med arbejdsmiljø og sikkerhed i Københavns Brandvæsen.

Man kan ikke længere stole på, at ledelsen i Københavns Brandvæsen kan løfte opgaven omkring sikkerhedskulturen, når der er så langt mellem de forskellige opfattelser af virkeligheden. Således lyder det nu fra Carl Christian Ebbesen (DF), medlem af økonomiudvalget i Københavns Kommune.

DF: Kritisabelt og uacceptabelt

”Som situationen er nu, er det både kritisabelt og uacceptabelt,” siger medlem Carl Christian Ebbesen.

Han kræver overborgmesteren Frank Jensen (S) på banen. Overborgmesteren er nemlig den øverste politiske chef i Københavns Brandvæsen.

Og det er således under hans politiske ansvar, at tre brandmænd måtte på hospitalet. En med et livsfarligt kollaps. Det er også under hans ansvar, at kommunens røgdykkere har været presset til at bruge udstyr, som skulle være fjernet fra stationerne, ligesom en ny rapport har afsløret adskillige ulykker og skader, som aldrig er blevet indrapporteret eller anmeldt.

”Det her er et ledelsesansvar. Derfor skal han tage initiativ til at undersøge, om  ledelsesstrukturen er god nok,” siger Carl Christian Ebbesen.

K: Et alarmsignal

Også konservativt medlem af økonomiudvalget, Mogens Lønborg mener, at der skal handling til.

”Der er al mulig grund til at tage de her alarmsignaler alvorligt. Der må laves en undersøgelse af ledelsesforholdene og af kulturen, så vi ved, hvad der er op og ned. Ellers kan vi ikke handle,” siger Mogens Lønborg, der ønsker en ekstern undersøgelse.

Og det kan blive en større redegørelse, som skal sættes i værk. SF vil nemlig også bede overborgmesteren om en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

SF: To versioner af sandheden?

"Der er bekymrende at se, at der er to så vidt forskellige versioner af virkeligheden alt efter, om det er ledelsen eller almindelige brandmænd, der udtaler sig," siger Sisse Marie Berendt Welling, der er SF’s medlem af økonomiudvalget, og fortsætter:

”Det er meget, meget bekymrende, når sikkerhedsfolk fortæller, at sikkerheden er tilsidesat på denne måde. Man er nødt til at have en kultur, hvor det er helt legalt at påpege problemer med sikkerheden, så de kan blive rettet op."

Frank J: Der skal arbejdes med kulturen

”Der er ingen tvivl om – og det afslører jeres artikler også – at der er behov for at arbejde med kulturen. Den macho-kultur, som kan udvikle sig i et brandkorps, har ledelsen selvfølgelig ansvaret for ikke udvikler sig på en måde, hvor det bringer brandmændenes sikkerhed i fare," siger Frank Jensen.

"Der er både tale om konkrete sikkerhedsforhold, der skal forandres. Og der er helt klar behov for – ledelsesmæssigt – at arbejde med kulturen. Det har ledelsen også selv sagt, at de vil gøre,” fortsætter han.

Han vil dog ikke ind på, om det har rokket ved hans tillid til brandvæsenet, at nuværende og tidligere sikkerhedsfolk i går fortæller, at man kan blive degraderet, fyret eller sat på erstatningsholdet, hvis man råber op om kritiske forhold.

"Jeg synes at ledelsen har vist, at de lytter til kritik og tager konsekvensen af det. Derfor har jeg stadig tillid til ledelsen," siger han.

Mener du, at kritikken fra brandmændene er uberettiget?

”Bestemt ikke," siger Frank Jensen.