Mobbeofre jubler over Mettes ny lov
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! kalder det nye forslag om indgreb mos stress og mobning fra Mette Frederiksen for "fantastisk". Foto: Colourbox
Regeringen vil ligestille fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og det glæder mobbeforening og stresscoach. Men Djøf og DA er kritisk.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vil nu sætte ind over for det stigende problem med stress og chikane på danske arbejdspladser, og det glæder Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!, der hjælper mobberamte.

- Jeg sender en stor buket digitale roser til Mette Frederiksen. Det her er så fantastisk og noget, vi har arbejdet for i fire år, siger foreningens formand Gitte Strandgaard til Newspaq.

Mette Frederiksen er klar med et lovforslag, der sikrer en historisk ligestilling af myndighedernes indsats mod fysiske og psykiske arbejdsskader.

Fremover skal Arbejdstilsynet kunne udstede påbud på stedet i sager om psykisk arbejdsmiljø - sådan som det allerede sker, når det gælder fysisk arbejdsmiljø. Efterleves påbuddet ikke, skal arbejdsgiveren kunne politianmeldes.

Det er utrolig glædeligt, mener mobbeforeningen.

- Arbejdstilsynet får nu nogle beføjelser, der gør, at de kan sætte ind med det samme med et strakspåbud, og hvis det ikke hjælper, kan politiet gå ind i sagen. Signalværdien er, at man ikke længere vil acceptere, at ansatte mobbes ud, siger Gitte Standgaard.

Den forestående ændring af arbejdsmiljøloven glæder også stresscoach Lene Marie Jensen, der hver dag rådgiver stressramte fra sin praksis på Frederiksberg.

- Når det gælder psykisk arbejdsmiljø halter Danmark langt efter f.eks. USA. Derfor er det sindsygt positivt, at der nu kommer fokus på at forebygge stress. Der skal en holdningsændring til blandt arbejdsgivere, så man ser medarbejderne som hele mennesker, der kan blive syge både fysisk og psykisk, siger hun til Newspaq.

Dansk Arbejdsgiverforening er derimod skeptisk. Her mener man, det er yderst vanskeligt at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø.

- Når det handler om f.eks. tidspres og mobning, er der mange faktorer, der spiller ind f.eks. hvad medarbejderne har med i deres egen bagage. Det er ikke enkelt at føre tilsyn på en måde, der står mål med problemets omfang, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening, Karoline Klaksvig til Newspaq.

Udover ligestillingen mellem psykiske og fysiske arbejdsskader har regeringen afsat 15 millioner kroner til en række målrettede tilsynsbesøg i brancher med hårdt psykisk arbejdsmiljø f.eks. i hjemmeplejen og psykiatrien, de såkaldt frontmedarbejdere.

Den del af forslaget er fagforbundet Djøf, der repræsenterer bl.a. jurister og økonomer, kritisk over for.

Her mener man, at regeringen overser den stress og psykiske nedslidning, der finder sted blandt de højtuddannede.

- Man bliver nødt til også at anerkende, at en meget stor del af den stress, mobning og psykiske nedslidning, der finder sted, skyldes interne forhold og relationer på arbejdspladsen, og her kan man ikke afgrænse problemet til særlige brancher eller jobgrupper, siger Lars Qvistgaard, formand for Overenskomstforeningen i Djøf og medlem af Arbejdsmiljørådet.