Sådan skal sexovergreb mod børn forebygges
Hjælpen til børn, der er udsat for seksuelle overgreb, bliver nu styrket. (Foto: Foto: Colourbox)
På lærer-, pædagog-, socialrådgiveruddannelsen skal der være mere fokus på overgreb.

En gruppe eksperter har givet socialministeren 39 anbefalinger, som skal forebygge overgreb mod børn.

De vigtigste lyder sådan:

* Obligatoriske tværfaglige forløb omkring de udsatte børn og unge på lærer-, pædagog-, socialrådgiveruddannelsen.

* Kommunernes tværfaglige samarbejde om udsatte børn skal styrkes, blandt andet i forhold til sundhedspleje, skoler, dagtilbud og tandpleje.

* Alle kommuner bør etablere en central systematisk behandling af alle indkomne underretninger.

* Alle kommuner bør være tilknyttet et børnehus, hvor der kan opbygges ekspertise i samtaler med børn udsat for overgreb.

* Alle kommuner bør have klare procedurer for håndteringen af underretninger og sager om overgreb (beredskaber).

* Der bør gennemføres en national oplysningskampagne over for fagfolk og andre voksne om, at de har pligt til at gå til myndighederne, hvis de får mistanke om, at et barn udsættes for misbrug.

Kilde: Socialministeriet

via Listen To News