Nu er det dyrere at bryde arbejdsmiljøloven
Går det helt galt på byggepladsen og en medarbejder bliver dræbt i en ulykke, så er bøde større end tidligere. (Foto: Foto: Colourbox)
Bøderne kan ende på 180.000 kroner

Det er nu muligt at give virksomheder, der er skyld i en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, som kan ende med dødelig udgang, op til 180.000 kroner i bøde.

For små firmaer under ni ansatte kan bøden dog maksimalt ende på 80.000 kroner for et dødsfald grundet meget grov forsømmelse, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Trods skærpelsen er der stadig langt op til flere andre landes niveau som eksempelvis i England, hvor en entreprenør er blevet idømt en bøde på over en mio. kr. for at være ansvarlig for en dødsulykke i forbindelse med et byggeri. Og der er givet en bøde på over otte mio. kr. til en bygherre grundet ulovligt asbestarbejde.

De op til 180.000 kroner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven er, så vidt Licitationen - Byggeriets Dagblad erfarer, endnu ikke givet som bøde i Danmark.

Bødeniveauet bliver da også kun relevant i forbindelse med meget grove forsømmelser af sikkerhedsreglerne, og det kan kun ramme de allerstørste firmaer i den målestok.

Det er kun firmaer over 99 ansatte, der kan risikere at få bøder på op til 180.000 kroner, og der skal være tale om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, der har medført en ulykke med dødsfald eller alvorlig personskade til følge for eksempel amputation, knoglebrud, sårskader eller ætsninger på store dele af kroppen og forgiftninger.

Ifølge fuldmægtig Sofie Bisbjerg fra Arbejdstilsynet er baggrunden for skærpelsen af bøderne baseret på virksomhedernes størrelse, at der fra politisk hold var enighed om, at der var behov for at sikre et mere retfærdigt bødesystem, hvor bøderne kan mærkes mere ensartet i store og små virksomheder.

via Listen To News