Lægekonsulenter går for vidt over for syge
Ankestyrelsen har undersøgt lægekonsulentens rolle i 36 sager om fleksjob og førtidspension. Colourbox
Lægekonsulenter udtaler sig om mere end godt er i sager om fleksjob og førtidspension. Borgerrådgiver advarer. Kommunerne bærer en del af ansvaret, siger formand for FAKL.

En skomager skal som bekendt blive ved sin læst.

Og på samme måde skal de kommunale lægekonsulenter kende deres besøgstid, viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

De udtaler sig nemlig ikke bare om borgerens helbred, behandlingsmuligheder og skånebehov.

Landets højeste myndighed på området, Ankestyrelsen, konkluderer, at det er et problem, at 'lægekonsulenten udtaler sig om et præcist antal timer, som borgeren vil være i stand til at arbejde ugentligt.

Derved kommer lægekonsulenten indirekte til at forholde sig til retten til for eksempel fleksjob eller førtidspension, advarer Johan Busse, der er borgerrådgiver i Københavns Kommune.

”Det er et problem. Man risikerer, at afgørelsen bliver påvirket af udtalelsen. Man risikerer også, at borgeren får indtryk af, at det er lægekonsulenten, der dikterer afgørelsen,” siger Johan Busse.

Lægekonsulentens rolle

Når en person bliver syg, skadet eller på anden måde ude af stand til at arbejde på normale vilkår, kan kommunen bede en såkaldt lægekonsulent om hjælp i forhold til at udrede de lægefaglige aspekter af borgerens helbred.

Lægekonsulenten skal ikke udtale sig om borgerens arbejdsevne. Det skal overlades til sagsbehandleren, der træffer vurderingen med udgangspunkt i en række forhold ud over det helbredsmæssige.

Ankestyrelsen har undersøgt lægekonsulentens rolle i 36 sager om fleksjob og førtidspension. Formålet er at beskrive best practice for lægekonsulentens arbejde i den kommunale sagsbehandling samt at beskrive kommunernes udfordringer, når en lægekonsulent inddrages.

Kan skabe tvivl om afgørelse

Ankechef Pernille Fejfer kalder det ”problematisk”, hvis en lægekonsulent udtaler sig om en persons arbejdsevne.

”Det kan skabe tvivl hos borgere om, hvorvidt det er kommunen eller lægen, der har kompetencen til at vurdere borgerens arbejdsevne og dermed også vurdere, om man er berettiget til førtidspension eller fleksjob,” siger ankechef Pernille Fejfer.

Lægekonsulenten skal holde sig langt væk fra at sætte præcise timetal på borgeres arbejdsevne.

”Lægen skal udtale sig om det lægelige, herunder diagnoser, behandlingsmuligheder og skånebehov. Spørgsmålet om, hvor mange timer, man kan arbejder, har at gøre med arbejdsevne, og det er alene kommunen, der skal vurdere det,” siger Pernille Fejfer.

Lægeformand: Kommunerne bærer en del af skylden

Formanden for Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger, Claus Malta Nielsen, er enig i, at lægekonsulenten ikke skal vurdere den konkrete arbejdsevne, men peger på, at undersøgelsen også viser, at kommunerne efterspørger vurderinger af arbejdsevnen.

”Det er ikke hensigtsmæssigt, at lægekonsulenten udtaler sig om timetal – hvordan skulle de kunne vurdere det?" siger Claus Malta Nielsen og fortsætter:

"Vanskeligheden opstår, hvis sagsbehandleren efterspørger en vurdering af arbejdsevnen, eller hvis kommunen har skabt en kultur, hvor lægekonsulenten får den rolle. Så er det nemt at blive fanget på at svare på spørgsmålet."

Efteruddannelse til lægekonsulenter

Det er første gang, man har undersøgt lægekonsulentens rolle i sager om fleksjob og førtidspension.

”Det vigtige er nu, at vi får sat de rigtige rammer op, som vi kan arbejde inden for. Og så er vi ikke blinde for, at der ligger en efteruddannelses-opgave af vores medlemmer i forhold til blandt andet spørgsmålet om, hvad lægekonsulenter skal svare på,” siger Claus Malta Nielsen.

Udfordringer

Ankestyrelsen har undersøgt sager om fleksjob og førtidspension og peger på en række udfordringerne. De tre første udfordringer er:

 

  • Kommunen skal være opmærksom på, at spørgsmålene til lægekonsulenten kun tager sigte på helbredsmæssige forhold. Ellers kan lægekonsulenten komme til at tage stilling til mere end de helbredsmæssige forhold.
  • Lægekonsulenten har udtalt sig om, hvorvidt  borgeren har ret til sociale ydelser, eller udtalt sig på en måde, der kan give anledning til, at udtalelsen opfattes som om, lægekonsulenten har forholdt sig til retten til sociale ydelser som for  eksempel fleksjob eller førtidspension. Derved går lægekonsulenten ud over den lægelige vurdering.
  • Lægekonsulenten udtaler sig om et præcist antal timer, som borgeren vil være i stand til at arbejde ugentligt. Derved kommer lægekonsulenten indirekte til at forholde sig til retten til for eksempel fleksjob eller førtidspension.

Kilde: Ankestyrelsens undersøgelse af Lægekonsulenternes arbejde.

via Listen To News