DISCOUNT-JOB I ALDI Det kræver ALDI i kontrakten
Uddrag fra ALDI-kontrakten. (Foto: Foto: Avisen.dk)
De arbejder 45 timer om ugen. De SKAL slappe af i ferien, og kan flyttes rundt i hele Danmark. Her er, hvad ALDI kræver af sine medarbejdere.

Nedenstående er uddrag af udvalgte punkter fra ALDIs ansættelseskontrakt for en filialleder:

1. Ansættelse:

Arbejdsstedet er indtil videre ALDI-Marked nr. XXX. Filiallederen er indforstået med (...), at arbejdsstedet senere kan blive ændret til et andet ALDI-marked.

3. Arbejdstid

Den normale ugentlige arbejdstid omfatter 45 timer, der vil være fordelt på 5 eller flere ugedage. En mindre (...) ugentlig arbejdstid er således ikke tilstrækkelig udførelse af opgaverne som ansvarsbevidst filialleder.

ALDI forventer, at Filiallederen til enhver tid er rede til at udføre arbejde også uden for den normale ugentlig arbejdstid. (...)

7. Ferie

Feriens formål er rekreation og genopbygning af Filiallederens arbejdskraft. Under ferien må Filiallederen derfor ikke udøve nogen erhvervsaktiviteter i strid med dette formål.

8. Arbejdshindring

Såfremt Filiallederens arbejdsudygtighed skyldes en skade forårsaget af tredjemand, er Filiallederen forpligtet til straks at meddele ALDI dette, samt at oplyse ALDI om tredjemands navn og adresse, og om de omstændigheder, der førte til skaden.

Filiallederen skal - når de er anerkendt eller fastslået af domstolene - overdrage sine mod tredjemand opståede erstatningskrav til ALDI op til de beløb, som ALDI skal betale som meromkostning (=det lidte tab) under arbejdsudygtighedens varighed.

12. Kontrolforanstaltninger

Filiallederen meddeler herved samtykke til, at ALDI hos denne personligt - også uden særlig anledning - til enhver tid kan foretage taske-, skabs- og/eller bilkontrol.

Filiallederen har en grundløn på 27.000 kr. (brutto) pr. måned. Hertil kommer 7,6 procent i pension fra ALDI og 3,8 procent i eget bidrag. Oven i lønnen kan udbetales såkaldte salgspræstationspræmier og/eller statuspræmier.

På den næste side, kan du læse, hvad ALDI kræver af en almindelig butiksassistent.[pagebreak]

Nedenstående er uddrag af udvalgte punkter i ALDIs ansættelseskontrakt for butiksassistenter:

1. Ansættelse

Arbejdsstedet er indtil videre ALDI-Marked nr. XXX. Butiksassistenten er indforstået med (...), at arbejdsstedet senere kan blive ændret til et andet ALDI-marked.

8. Arbejdshindring

Såfremt Butiksassistentens arbejdsudygtighed skyldes en skade forårsaget af tredjemand, er Butiksassistenten forpligtet til straks at meddele ALDI dette, samt at oplyse ALDI om tredjemands navn og adresse, og om de omstændigheder, der førte til skaden.

Butiksassistenten skal - når de er anerkendt eller fastslået af domstolene - overdrage sine mod tredjemand opståede erstatningskrav til ALDI op til de beløb, som ALDI skal betale som meromkostning (=det lidte tab) under arbejdsudygtighedens varighed.

10. Kontrolforanstaltninger

Butiksassistenten meddeler herved samtykke til, at ALDI hos denne personligt - også uden særlig anledning - til enhver tid kan foretage taske-, skabs- og/eller bilkontrol.

Butiksassistenten har en grundløn på godt 16.000 kr. (brutto) pr. måned. Hertil pension og såkaldte salgspræstationspræmier.

 


via Listen To News