Indvandrerkvinder har større risiko for dødsfødsler
Ægteskaber mellem fætre og kusiner kan være en af årsagerne til, at indvandrerkvinder har større risiko for at føde døde børn.

Pakistanske, somaliske og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark har større risiko for dødfødte børn end danske kvinder.

Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Faktisk er dødfødselshyppigheden næsten dobbelt så stor som hos danske kvinder. Og det samme gælder spædbarnsdødeligheden, altså risikoen for at børn dør i første leveår.

Professor i epidemiologi ved Syddansk Universitet Anne Marie Nybo Andersen har stået i spidsen for undersøgelsen, og hun fortæller, at en af forklaringerne på problemet kan være beslægtede ægteskaber.

"Vi er ikke sikre på, at indvandrerkvinderne får det samme tilbud om prænatal diagnostik af medfødte misdannelser, som deres danskfødte medsøstre. Derudover er der i visse indvandrergrupper tradition for, at gifte sig inden for familien. Og man har i mange, mange år vist, at der er øget risiko for spædbarnsdødelighed blandt beslægtede par," forklarer Anne Marie Nybo Andersen til Newspaq.

I Danmark er 40 procent af de pakistanske ægtepar beslægtede.

Derimod er der ingen forskel at spore i statistikkerne mellem danske og libanesiske kvinder og kvinder fra Eks-Jugoslavien.

Af den grund mener eksperterne bag undersøgelsen ikke, at den højere dødelighed blandt spædbørn skyldes dårligere sociale vilkår, da gruppen af libanesiske indvandrere er en af de grupper, der ligger nederst på den sociale rangstige.

Med den nye viden i hånden opfordrer Anne Marie Nybo Andersen til, at man i højere grad informerer om de ulemper, der er ved at få børn med et familiemedlem.

"Vi skal sikre, at der bliver oplyst ordentligt om den risiko, der er ved at indgå beslægtede ægteskaber, og så må vi også undersøge, om vi i sundhedsvæsenet giver samme gode tilbud til alle," siger hun.

via Listen To News