Debatindlæg Debat: Det danske arbejdsmarked er pivåbent
Forbundssekretær i 3F, Søren Heisel. (Foto: Foto: 3F)

Søren Heisel er forbundssekretær i 3F

DEBATINDLÆGGET ”Derfor har Danmark brug for udenlandsk arbejdskraft” af de to ung-radikale Magnus Sæbye og Lea Holmbom Hansen indeholder påstande om udenlandsk arbejdskraft, som jeg mener i bedste fald er udtryk for en noget unuanceret forståelse af virkeligheden – i værste fald noget værre vås.

For det første skriver de at ”mindre virksomheder, lokale foretagender og familiedrevet firmaer må lukke, fordi der ikke findes arbejdskraft”. Det er en påstand som savner enhver form for dokumentation. Mig bekendt er der ikke foretaget valide undersøgelser, der underbygger den opsigtsvækkende konklusion.

HVIS VIRKSOMHEDER må lukke, så skyldes det alt muligt andet end muligheden for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I 3F har vi gennem de seneste to-tre år forsøgt at forklare virksomhederne, at hvis de mangler arbejdskraft på 3Fs område, så kan de bare ringe til den lokale 3F-afdeling. Det er der også en del virksomheder, der gør og vi kan i 98 pct. af henvendelserne levere en kompetent medarbejder.

Men der er fortsat en del virksomheder, som hellere går i medierne med historier om, at de mangler arbejdskraft. Dem undersøger vi i 3F. Og med en enkelt undtagelse har det vist sig, at den pågældende virksomhed enten ikke reelt manglede arbejdskraft, ikke havde slået stillingen op ej heller kontaktet jobcenter og/eller fagforeningen. Så skribenternes påstand er lodret forkert.

FOR DET ANDET, så antyder de to, at der er kræfter i Danmark, som ønsker at lukke Danmark om sig selv. Det er for mig at se et noget fortegnet billede. Det danske arbejdsmarked er i dag et åbent arbejdsmarked.

I kølvandet på østaftalen fra 2004 har det danske arbejdsmarked og EU’s arbejdsmarkedet de facto været ét. Alle EU-borgere kan tage ophold og arbejde i Danmark. Og statistikkerne underbygger den pointe. Siden 2009 er antallet af EU-borgere med lønindkomst i Danmark mere end fordoblet fra ca. 103.000 til ca. 216.000.

Og lad os lige huske på, at der fortsat er 16 mio. europæere, som går rundt uden arbejde, de har også mulighed for at tage job i Danmark.

DERUDOVER ER DER også rigtig gode muligheder for, at ikke-EU-borgere kan arbejde i Danmark. Vi har en positivliste, der giver mulighed for ophold til højtuddannede og specialister, vi har en beløbsordning, der sikrer, at tjener man mere end 28.500 kr. om måneden i ren løn (altså eks. Pension og feriepenge) så kan man arbejde i Danmark. Derudover har vi en række specialordninger på f.eks. landbrugsområdet og inden for restaurantområdet. Konsekvensen er, at antallet af ikke-EU-borgere med lønindkomst er steget fra 85.000 i 2009 til over 130.000 i 2018.

DET ER MULIGT, der er partier i og udenfor Folketinget, som ønsker at slå ring om Danmark, men det er ikke 3Fs ønske. I 3F hilser vi udenlandsk arbejdskraft velkommen. Men på en ordentlig måde, så det ikke underminerer de løn og ansættelsesvilkår, der i dag, i kraft af FH-fagbevægelsens arbejde, dominerer det danske arbejdsmarked.

Derfor er vi imod Regeringens forslag om at nedsætte ovennævnte beløbsgrænse til ca. 23.000 kr. om måneden i ren løn. Dels fordi det vil konkurrenceudsætte jobs, hvor der i forvejen er 100.000 ledige danskere og 10.000 unge uden praktikpladser, dels fordi regeringen samtidig ønsker at ændre ordningen, så det fremover bliver helt umuligt at kontrollere, om virksomheder og udlændinge overholder den gældende lov.

F.EKS. FORESLÅR REGERINGEN, at op mod halvdelen af lønnen kan udbetales i form af kost, logi, diæter og i andre former, som er komplet umulige at dokumentere, kontrollere og sanktionere. Ydermere foreslår regeringen, at man ikke længere skal have sin løn udbetalt til en dansk konto.

Dermed får virksomheder, der har gjort svindel, svig og udnyttelse til deres foretrukne forretningsstrategi, super gode vilkår for at omgås reglerne. Hvis nogen skulle være i tvivl, kan de se eller gense DRs program ”Afsløret – Slaverne i Byggebrachen”, som tydeligt viser, hvordan der kan snydes og bedrages.

Det danske arbejdsmarked skal være åbent for udlændige. Men det skal ske på en måde, så vi ikke ødelægger de gode forhold, som i dag er en forudsætning for Danmarks konkurrenceevne.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News