Blogindlæg LA-ordfører: Sundhedsudspillet er en håndsrækning til de svageste patienter
(Foto: )

May-Britt Kattrup blev valgt til Folketinget i 2015 for Liberal Alliance og er i dag partiets erhvervs-, sundheds- og ældreordfører. May-Britt Kattrup er uddannet civiløkonom og har en erhvervskarriere bag sig som eksempelvis brandmanager i Coca-Cola.

VENTETIDEN VAR det hele værd.

Regeringens sundhedsudspil indeholder et væld af tiltag, initiativer og visioner, som skal gøre et i forvejen godt sundhedsvæsen endnu bedre.

Der er mange ting at tage fat på:

Styrkelse af patientrettigheder, mere faglighed, mindre politik, mere nærhed, ensartet behandling, mindre bureaukrati, ét fælles it-system og et vagtlægenummer i hele landet.

Jeg vil i denne blog fokusere på den del af udspillet, som vil forbedre behandlingen af de svageste og mindst ressourcestærke patienter i landet.

PATIENTRETTIGHEDER ER i dag tilsyneladende en af de bedst bevarede hemmeligheder. Det er nemlig sådan, at hvis det offentlige ikke kan overholde udrednings- og behandlingsgarantien på de 30 dage, så skal de fortælle om alternative behandlingstilbud. Det er dog i alt for høj grad blevet forsømt. Og det går ud over dem, der ikke har overskud til at sætte sig ind i rettighederne eller har pårørende, som kan gøre det for dem.

Med sundhedsudspillet bliver patientrettighederne og det frie valg markant styrket. Vi kommer til at forpligte det offentlige i at hjælpe patienter videre på et privathospital, hvis ventetiden overskrider de 30 dage. Det er almindelig sund fornuft.

VI HAR NEMLIG et privat sygehusvæsen, der står klar med åbne arme til at hjælpe med både udredning og behandling, hvis det offentlige ikke har kapaciteten. Her er et kæmpe uudnyttet potentiale. Den ideologiske modstand mod private aktører har været så stor, at andelen nu er nede på 1,25 procent. Det sker på bekostning af patienter og sundhedspersonale.

Nu skal regionerne nedlægges. Det vil fjerne et i mine øjne overflødigt og bureaukratisk lag og frigøre 350 millioner kroner årligt, som i stedet vil blive brugt på flere varme hænder. Det giver mindre administration og mere behandling. Mindre skærmtid, mere patienttid.

I stedet etableres 21 sundhedshuse, hvor behandlingen flyttes tættere på hjemmet. Særligt de ældre medicinske patienter og borgere med kroniske lidelser vil få glæde af at kunne blive behandlet tættere på hjemmet. Ved at flytte ukomplicerede sygdomsforløb tættere på hjemmet, kan vi reservere den mere tidskrævende og specialiserede behandling til de fagligt stærke sygehuse.

De styrkede patientrettigheder og bedre samarbejde mellem det offentlige og private sygehusvæsen vil særligt komme de svage og ressourcesvage patienter til gavn.

Sundhedsudspillet er godt nyt for patienter, pårørende og det dygtige sundhedspersonale i Danmark. Nu håber vi på at få den politiske opbakning til at føre planerne ud i livet.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News