Vred Dennis K.: Medlemmer frygter fyringer

Frygt for fyringer er blevet fast bestanddel af FOA-medlemmernes arbejdsmiljø. Hver tredje frygter at miste jobbet. Frygten betyder en alvorlig forringelse af velfærden både for den enkelte ansatte og for samfundet, påpeger forsker.
- Det er de ansatte i kommunerne, der kommer til at betale prisen for det her, siger Dennis Kristensen.
- Det er de ansatte i kommunerne, der kommer til at betale prisen for det her, siger Dennis Kristensen. Foto: Thomas Lekfeldt/arkiv/Scanpix

Flere end hver tredje medlem af fagforbundet FOA er bange for at miste deres arbejde inden for det næste år. Det fremgår af en undersøgelse, som forbundet har foretaget blandt sine medlemmer i august i år. 1844 af de primært offentligt ansatte medlemmer har deltaget i undersøgelsen.

Størst er frygten i dagplejen, hvor det gælder langt over halvdelen. Mindst er den på plejehjem og i aktivitetscentre, hvor det er hver fjerde, der går rundt og er bange for at miste jobbet.

Nedskæringer på vej

Medlemmerne har været hurtige til at fornemme, hvor det bar hen, da V-regeringen og Kommunernes Landsforening før sommerferien indgik aftale om et såkaldt omprioriteringsbidrag.

Det betyder, at kommunerne skal omprioritere/effektivisere for 2,4 milliarder kroner hvert af årene 2016-2019. Af det beløb får kommunerne tilbageført 1,9 milliarder i 2016, men kun i 2016.

Og som Avisen.dk skriver i dag på baggrund af en rundspørge til kommunernes økonomiansvarlige vil det føre til, at fire ud af ti kommuner bliver nødt til at skære ned på servicen og afskedige medarbejdere.

Personligt ansvar

Regningen lander hos FOA's medlemmer, mener forbundsformand, Dennis Kristensen.

- Det er de ansatte i kommunerne, der kommer til at betale prisen for det her. Venstre har jo det her mantra med, at det offentlige skal køre længere på literen. Men det vi kan se af de budgetter, som er ved at blive lavet, er, at de ikke skal køre, men løbe længere på literen, siger han.

De kommunalt ansatte vil ifølge Dennis Kristensen til enhver tid være indstillet på at levere mere, end ressourcerne rækker til.

- Det er ansatte, der arbejder ansigt til ansigt med mennesker og føler et ansvar, og derfor er de nødt til at løbe stærkere, hvis vi ikke skal se endnu flere eksempler på, at der ikke bliver leveret de rigtige velfærdsløsninger, siger FOA-formanden.

Han mener dog, at der nu er skåret så kraftigt ind til benet i den offentlige sektor, at yderligere besparelser vil føre til ringere velfærd og dårligere arbejdsvilkår for ansatte uanset hvad.

Gift for arbejdsmiljøet

Uanset hvad man mener om størrelsen af den offentlige sektor og rimeligheden i at slanke den, så er det gift for arbejdsmiljøet og de ydelser, sektoren skal levere, at så stor en del af medarbejderne går rundt med en frygt for at blive fyret.

Det mener Bent Greve, professor og forsker i velfærd og lykke på Roskilde Universitet. Og det er et meget højt tal, når en tredjedel af en medarbejdergruppe er bange for at miste deres arbejde, påpeger han.

- Det at have et job betyder så meget for folks velfærd og selvopfattelse, at frygten for at miste jobbet kraftigt påvirker folks lykkefølelse i negativ retning. Det skaber også en dårlig stemning på arbejdspladserne, fordi ingen ved, hvem der bliver berørt, og man begynder at se skævt til hinanden, siger Bent Greve.

Misforståelse

Oven i det hele vil dem, der er tilbage efter en sparerunde, skulle løbe hurtigere for at klare opgaverne, påpeger Bent Greve.

- Det er misforstået at tro, at man kan levere samme service med færre mennesker. Så hvis man vil slanke en sektor, gør man det bedst ved at sige, at der er nogel opgaver, man ikke længere vil tage sig af. Eller skaber man bare større pres og dårligere arbjdsmiljø for dem, der er tilbage, mener Bent Greve.

30.000 færre på seks år

Antallet af ansatte i kommunerne er i forvejen faldet med 29.447 fra 398.057 i perioden fra 2009 til 2015. Værst er det gået ud over dagplejere, som er reduceret med 40 procent, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (16 procent), lærere (10 procent) og sosu-personale (8 procent).

Til gengæld er antallet af socialrådgivere, akademikere og sygeplejersker vokset med henholdsvis 30, 24 og 23 procent.

Mere af samme slags

Med de besparelser, der er lagt op til som følge af omprioriteringsbidraget, vil den offentlige arbejdsstyrke efter al sandsynlighed skrumpe yderligere.

Beregninger, som FOA har foretaget, viser, at hvis de kommunale besparelser på 0,5 milliard kroner i 2016 og 2,4 milliarder i 2017 gennemføres som sparede lønudgifter, skal der fyres 953 personer i kommunerne i 2016 og 4.576 personer i 2017.

Størst fyringsfrygt i dagplejen

Fagforbundet FOA foretog i august 2015 en undersøgelse i medlemskredsen med deltagelse af 1844 medlemmer.

Spørgsmålet var: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er bekymret for at miste mit arbejde inden for de næste 12 måneder.

Andelen, der svarede helt/delvis enig i forskellige sektorer var i procent:

 

  • Daginstitution/SFO: 38
  • Dagpleje: 58
  • Hjemmepleje: 29
  • Plejehjem/aktivitetscenter: 26
  • I alt, inkl. øvrige arbejdsområder: 34

 

Kilde: FOA

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.