Vold, våben og rygning: Disse job kan du ikke sige nej til på dagpenge

Som ledig på dagpenge har du pligt til at tage imod job, med mindre du har en gyldig grund til at takke nej. Ellers kan du miste dagpengeretten. Men med den nye aftale bliver seks gyldige grunde sløjfet. Se her hvilke.
Som ledig har du i dag ret til at takke nej til et hvor, hvor du skal producere våben. Men den ret er fjernet i den nye dagpengeaftale.
Som ledig har du i dag ret til at takke nej til et hvor, hvor du skal producere våben. Men den ret er fjernet i den nye dagpengeaftale. Foto: Simon Skipper/Scanpix

Som ledig på dagpenge skal du i udgangspunktet tage imod alt arbejde, som du får tilbudt eller bliver henvist til. Ellers mister du første gang tre ugers dagpenge. Anden gang mister du hele dagpengeretten. Tilsvarende kan du heller ikke uden videre opsige dit arbejde og få dagpenge straks efter.

Du slipper dog for straffen, hvis årsagen til din opsigelse eller afvisning er på listen over de såkaldte "gyldige grunde". Dem er der i dag 25 af, men med den nye dagpengeaftale bliver 6 grunde fjernet helt.

Avisen.dk har her samlet et overblik over de "gyldige grunde", der er blevet sløjfet i den nye dagpengeaftaler.

Disse grunde fjernes som godkendte undskyldninger:

 

 • Produktion af krigsmateriel

Hvis det strider mod din overbevisning, har du i dag ret til at afslå eller opsige et arbejde, hvor du skal udvikle eller producere "krigsmateriel" - altså for eksempel våben til militær brug, krudt og sprængstoffer. Det skal dog være dokumenteret, at arbejdspladsen er omfattet af Krigsmaterielloven.

 • Passiv rygning

Passiv rygning er ikke godt for helbredet. Slet ikke hvis du indånder røg i løbet af en hel arbejdsdag. Derfor har du i dag ret til at afvise og opsige et job, hvor du risikerer at blive udsat for passiv rygning. Det gælder blandt andet på visse varmestuer, væresteder og mindre værtshuse.

 • Fysisk vold

Du kan normalt ikke få dagpenge med det samme, hvis du opsiger dit job. Men det kan du, hvis du er nødt til at flytte langt, fordi din ægtefælle eller samlever udsætter dig for fysisk vold. Der kræver dog, at du flytter så langt væk, at der afhængigt af omstændighederne er mindst 3-4 timer med offentlig transport til dit arbejde. Både din transporttid og volden skal du dokumentere.

 • Flere arbejdsforhold

Du har ret til at opsige et eller flere job, der tilsammen overstiger den normale arbejdstid i dit fag. Det kræver dog, at din samlede arbejdstid ikke ryger så langt ned, at det giver ret til supplerende dagpenge.

 • Sammenfald mellem arbejde og bolig

Du kan opsige et arbejde, hvis arbejdsstedet og boligen er sammenfaldende, og du ikke længere kan disponere over boligen. Det kræver dog, at dit arbejde ikke kan udføres fra din nye bolig. Bestemmelsen kan blandt andet gælde for visse viceværter, som har bopælspligt.

Disse grunde gælder stadig:

 

 • Helbred

Du har ret til at afslå eller opsige et arbejde, som du på grund af dit helbred har svært ved at udføre eller måske slet ikke kan udføre. Du har også ret til at afslå eller opsige et arbejde, hvis arbejdet vil betyde, at der opstår eller sker en forværring af helbredsproblemer. Det kan for eksempel gælde ved graviditet. Det er dog et krav, at du har forsøgt at få andre opgaver på arbejdspladsen.

 • Transporttid

Du kan afslå eller et arbejde, hvis den samlede transportid overstiger en vis grænse. Grænsen er fastsat i Bekendtgørelse om rådighed, men er ikke en entydig størrelse. I udgangspunktet skal du dog acceptere en transporttid på op til tre timer om dagen med offentlig transport. Du kan opsige dit arbejde, hvis det ovenstående er gældende, og du enten er ramt af omlægning af offentlig transport, ændring af din arbejdstids placering eller mister muligheden for samkørsel i andres bil. Læs mere her.

 • Pasning af familie

Du kan afslå eller opsige et arbejde, hvis du skal passe plejekrævende børn eller familiemedlemmer, men ikke har pasningsmuligheder.

 • Tab af supplerende dagpenge

Du kan opsige eller afslå et job, hvis du mister retten til supplerende dagpenge.

 • Pasning af handicappede, syge og døende

Hvis du skal passe et handicappet barn, et alvorligt sygt barn eller en døende person tæt på dig, har du ret til at afvise eller opsige et job.

 • Værnepligt

Hvis du skal en tur i trøjen, har du ret til at takke nej til et arbejde eller opsige et job, du har. Det gælder også, hvis du skal i civil værnepligt eller skal udføre FN-tjeneste.

 • Andre grunde

Flere andre grunde bevares stadig. Læs mere om dem i aftaleteksten for det nye dagpengesysystem.

Kilder: Dansk Metal, Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed mv.

Læs mere

Listen over "gyldige grunde" til at afslå et henvist job, afslå et jobtilbud eller til at opsige et job er lang og juridisk kompliceret. Derfor er det en god idé, at du rådfører dig med din fagforening og A-kasse, hvis du overvejer at opsige dit job eller at afslå et job, du har fået tilbudt eller er henvist til.

Du kan blandt andet læs mere her:

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.