Venstre om ny dagpengesag: Det er ikke tilfredsstillende, men...

Venstre vil ikke love at ændre praksis, så alle med en uddannelse på tre semestre igen får ret til dagpenge på dimittendvilkår. Det er helt uholdbart, mener Enhedslisten, mens a-kasserne advarer om, at studerende fremover kan spekulere i at gå op til sygeeksamen for at få ret til dagpenge.
Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, (til højre) vil ikke love hurtig hjælp til de nyuddannede, som ikke længere har ret til dagpenge på dimittend-sats.
Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, (til højre) vil ikke love hurtig hjælp til de nyuddannede, som ikke længere har ret til dagpenge på dimittend-sats. Keld Navntoft/Scanpix

Der er ingen hurtig hjælp på vej fra regeringen til de omkring 2.300 nyuddannede, som til deres egen overraskelse ikke har ret til dagpenge efter endt uddannelse.

De 2.300 har afsluttet en uddannelse på tre semestre og er ifølge AK-Samvirke blevet ramt af en ændret praksis for retten til dagpenge, som i foråret blev stadfæstet med en afgørelse i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Men selvom det efterlader de nyuddannede i en svær situation, er der ikke hjælp lige om hjørnet.

- Vi skal se på hele dagpengeområdet samlet, når Dagpengekommissionens rapport kommer til efteråret, og så vil det være naturligt også at drøfte det her. Tiden er ikke til at lave lovmæssige ændringer nu, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen.

"Det er ikke tilfredsstillende, men..."

Venstre-ordføreren udtaler sig på vegne af regeringen, mens den nye beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V) holder sommerferie.

Og Hans Andersen erkender, at situationen ikke er tilfredsstillende for de studerende og nyuddannede, som fejlagtigt er blevet vejledt om, at de vil have ret til dagpenge efter endt uddannelse.

- Det er ikke tilfredsstillende, men det ændrer ikke på mit synspunkt om, at tiden ikke er til at lave lovmæssige ændringer nu. Det må indgå i de fremtidige drøftelser om dagpengesystemet, siger Hans Andersen.

Ifølge V-ordføreren falder en del af ansvaret for den mangelfulde vejledning af de studerende dog tilbage på a-kasserne selv.

Hans Andersen påpeger, at den ændrede praksis første gang blev nævnt i en vejledende udtalelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) fra juni sidste år, mens Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bakkede op med en afgørelse fra marts i år.

- Vi har her en udtalelse og en afgørelse, som er truffet ud fra en vurdering af, hvordan reglerne er. Og det er den vurdering, der ligger til grund. A-kasserne burde allerede sidste sommer have været opmærksom på det og vejledt de studerende ud fra det, siger han.

Sygeeksamen kan give ret til dagpenge

Praksisændringen betyder, at en uddannelse på tre semestre ikke længere giver automatisk ret til dagenge på dimittend-sats. Fremover skal uddannelsen vare mindst 18 måneder.

Det kommer til at ramme de mange studerende, som eksempelvis starter en uddannelse i midten af januar og afslutter den med en eksamen i juni året efter. De vil kun have nået 17½ måned og dermed ikke længere være berettiget til dagpenge.

AK-Samvirkes advarer om, at praksisændringen betyder, at studerende får incitament til at melde sig syg og gå op til sygeeksamen for på den måde at gøre uddannelsen længere og få ret til dagpenge. Men heller ikke det kan få Venstre-ordføreren til at love hurtig handling.

- Jeg mener ikke, at man skal indrette et system, hvor man bliver belønnet for at udskyde sin eksamen og melde sig syg til eksamen. Men det er noget af det, som vi er nødt til at forholde os til, når vi til efteråret skal drøfte hele dagpengesystemet, siger Hans Andersen.

"Gidsler for embedsmænds inkompetence"

Hos a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, ærgrer man sig over Venstres nølende holdning.

- Som det er nu, lader man almindelige mennesker gå hen og blive gidsler for embedsmænds inkompetence. Og jeg kan ikke andet end tolke Hans Andersens udtalelser som om, at man er meget godt tilfreds med retstilstanden, som den er, siger Ingmar Jørgensen, juridisk chefkonsulent i AK-Samvirke

Han henviser til, at den ændrede praksis for retten til dagpenge aldrig er blevet behandlet i Folketinget. Det er udelukkende en beslutning, som er truffet af embedsmænd i CKA og Ankestyrelsen.

AK-Samvirke er derfor langt fra tilfredse med løftet om at kigge på det i forbindelse med forhandlingerne om et nyt dagpengesystem.

- Hvis man skal vente på Dagpengekommissionen og de politiske forhandlinger, som kommer derefter, så kan der gå årevis, før der kommer nogen ændringer, siger Ingmar Jørgensen og fortsætter:

- I mellemtiden står man i en situation, hvor det er helt tilfældigt, om man kan få dimittend-sats, selv om man har uddannelser med det samme indhold. Og man står i en situation, hvor det for studerende bedre kan betale sig at gå op til sygeeksamen, fordi de så kommer ud over 18 måneder og får ret til dagpenge. Det er dybt kritisabelt.

EL: Ministeren må ud af busken

Selvom regeringen ikke lægger op til en hurtig ændring af praksis, så vil Enhedslisten nu rejse sagen i Folketinget.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Finn Sørensen, kalder det for "en helt forrykt situation", og han har nu stillet spørgsmål til beskæftigelsesministeren om sagen.

- Det er jo forfærdeligt for de nyuddannede, der står uden forsørgelse, men også for a-kasserne, der nu bliver bestormet af medlemmer, som føler sig vildledt.

- Ministeren må hurtigst muligt ud af busken og svare på, om han vil følge den opfordring, som a-kasserne er kommet med, så man igen følger den praksis, der har været gældende i over 30 år, siger Finn Sørensen.

Han er samtidig stærkt utilfreds med, at praksis er blevet ændret gennem klagesystemet, uden at der er sket nogle lovmæssige ændringer fra politikerne på Christiansborg.

- Mig bekendt har det slet ikke været drøftet i Folketinget, at den her praksis skulle ændres. Derfor er det også helt uforståeligt, at embedsmændene er kommet frem til den her afgørelse, og det skal der hurtigst muligt rettes op på, siger Finn Sørensen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.