KAOS MED KÆRESTEPENGE

Var du på kontanthjælp i 2014? Sådan klager du

Masser af kærestepar, hvor den ene var på kontanthjælp i 2014, kan have penge til gode på grund af en fejl i sagsbehandlingen.
Mange par er blevet trukket i deres kontanthjælp med tilbagevirkende kraft. Det må man ikke.
Mange par er blevet trukket i deres kontanthjælp med tilbagevirkende kraft. Det må man ikke. Kim Haugaard/Scanpix/arkiv

Kærestepar, hvor den ene er på kontanthjælp og den anden i arbejde, har haft pligt til at forsørge hinanden siden 1. januar 2014.

Men da loven blev indført, tog det de fleste kommuner en måned eller to at at sagsbehandle og afgøre, hvilke par der havde forsørgelsespligt.

Selvom de par først fik besked i januar eller februar, blev de trukket i kontanthjælp med virkning fra, da loven trådte i kraft.

Det kan dreje sig om 2-5.000 kroner.

Nu har et par fået medhold fra Købehavns Kommune i, at det må man ikke. Professor i Socialret Kirsten Ketscher opfordrer andre i samme situation til at klage.

Byrådmedlem for Enhedslisten og socialaktivist Ulf Harbo udsendte allerede i juli en klage-skabelon til par, hvor den ene var på kontanthjælp i januar 2014. Her er den:

 

Klage over at xxxxx Kommune har pålagt gensidig forsørgelsespligt med tilbagevirkende
kraft.

xxxxxxx Kommune traf den xxx.xxx 2014 afgørelse om, at vi var samlevende, men 
pålagde os gensidig forsørgelsespligt allerede fra den 1-1-2014.

Det følger af principafgørelse 70-11, at en afgørelse (om varigt mén) først får retsvirkning, når den er forskriftsmæssigt meddelt sagens parter.

Mere eller mindre tilfældigt kendskab til afgørelsen kan således ikke gøre det ud for en forskriftsmæssig meddelelse.

Derfor er afgørelsen ugyldig fordi xxxxxx Kommune har pålagt gensidig forsørgelsespligt med 
tilbagevirkende kraft.


Jeg vil gerne bede om at få udbetalt den uretmæssige trukne kontanthjælp og om at kommunen 
træffer en ny korrekt afgørelse med partshøring og klagevejledning.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.