KVINDER PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET

Ulighed: Langt færre kvinder får førtidspension

Ressourceforløbet har betydet, at langt færre kvinder end mænd får tildelt førtidspension. Urimeligt, lyder det fra flere sider
Efter ressourceforløbet blev søsat, er andelen af kvinder, der får tildelt førtidspension, faldet. 
Efter ressourceforløbet blev søsat, er andelen af kvinder, der får tildelt førtidspension, faldet.  Foto: Esben Salling, Scanpix.

En underlig ulighed mellem kønnene viser sig nu blandt landets mest syge mennesker.

Er du kvinde og syg, er chancen for at få tildelt den livsvarige ydelse, førtidspension, nemlig markant lavere, end hvis du havde været en mand.

Siden de såkaldte ressourceforløb blev søsat i 2013, er det blevet svært at få tilkendt førtidspension. Og ser man dybere ned i tallene, viser det sig, at det har ramt kvinderne langt hårdere end mændene.

Det viser en opgørelse, som Avisen.dk har foretaget.

- De lidelser, som kvinder traditionelt får, er mindre synlige og anerkendte end dem, som mænd traditionelt får, siger ligestillings- og arbejdsmarkedsforsker Karen Sjørup.

I 2014 fik 14,5 procent flere mænd end kvinder tildelt førtidspension.

Ulighed startede i 2013

Denne uge skrev Avisen.dk, at 70 procent flere kvinder end mænd ender i ressourceforløb.

Men samtidig får flere mænd end kvinder altså tildelt førtidspension.

Indtil 2013 var andelen af mænd og kvinder, som fik tildelt førtidspension, omtrent lige stor.

Men efter at ressourceforløbet blev søsat 1. januar 2013, er andelen af kvinder, der får tildelt førtidspension faldet.

Grafen forneden viser, hvor stor en andel af dem, der fik tildelt førtidspension, der var mænd og kvinder.

Kilde: Jobindsats.dk

Dansk Kvindesamfund finder tallene problematiske.

- Når forskellen kommer samtidig med indførelsen af ressourceforløbet, kunne det jo godt tyde på, at der sker en uligestilling inden for lovgivningen, siger styrelsesmedlem i organisationen Annelise Rasmussen.

Hun peger på, at forskelsbehandlingen kan bunde i et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Kvindedominerede fag giver andre lidelser end mandsdominerede fag.

Derfor foreslår hun, at de, der skal vurdere folks sager, skal være mere bevidste om de forskellige lidelser.

- Når man bliver uddannet til at vurdere folks arbejdsevne, så skal man også have efteruddannelse, hvor man lærer at forholde sig til det kønsopdelte arbejdsmarked, siger Annelise Rasmussen.

Når kvinder ender på kanten af arbejdsmarkedet, skyldes det ofte mere komplekse sygdomsforløb. Mange gange kan det være psykiske lidelser. Det er forholdsvist nemt for en sagsbehandler at se, hvordan en brækket ryg skal udløse førtidspension.

Og når kvinder oftere har komplekse forløb med en sammensætning af fysiske og psykiske lidelser, får de altså sværere ved at få tilkendt førtidspension.

Patientforening: Ærgerlige reformer

En af de lidelser, som oftest rammer kvinder, er fybromyalgi. Op mod 90 procent af folk med denne kroniske sygdom er kvinder. Den forårsager smerter, men i mange tilfælde også en række andre symptomer, som kan være invaliderende.

De seneste års reformer, herunder ressourceforløbet, har gjort det næsten umuligt at få tilkendt førtidspension på grund af fybromyalgi. Rigtig mange kvinder med fybromyalgi sendes derfor nu i ressourceforløb, fortæller næstformand i Dansk Fybromyalgi Forening Sif Holst.

- I dag er det praktisk taget umuligt at få førtidspension på grund af fybromyalgi, og mange af dem burde have fået tilkendt en førtidspension. For de kan ikke hjælpes med ressourceforløb, siger Sif Holst.

Berlau: Behøver ikke være et problem

Men uligheden i tilgangen til førtidspension behøver ikke nødvendigvis at være et problem, mener formanden for socialrådgiverforeningen, Majbrit Berlau.

For når kvinderne ikke kommer på førtidspension, skyldes det, at de sendes igennem ressourceforløb. Og det er kun godt for kvinderne at få hjælp til at komme videre fremfor at ende på førtidspension.

- Hvis det viser sig, at ressourceforløbene kan hjælpe personer med mere komplekse og psykiske lidelser, så er det jo godt. Hvis ressourceforløbet fungerer og er godt, så er det jo faktisk et bedre alternativ til at bare at få tilkendt førtidspension og ingen behandling få, siger Majbrit Berlau.

Hun understreger dog, at der har været en del eksempler på mislykkede ressourceforløb.

Intet problem, ingen forklaring

I regeringspartiet Venstre ser man ikke noget problem i den ulige fordeling.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen mener ikke, at det er udtryk for en forskelsbehandling mellem mænd og kvinder.

- Kommunerne skelner jo ikke mellem, om det er en mand eller en kvinde, de sidder overfor, siger Hans Andersen.

Han påpeger desuden, at uligheden de sidste to måneder har været marginal.

Kommunernes Landsorganisation (KL), som ellers repræsenterer de danske kommuner, der står for ressourceforløbene og tildelingen af førtidspension, har ikke nogen forklaring på den ulige tildeling, lyder det til Avisen.dk.

KL ønsker derfor ikke at udtale sig om sagen.

Langt færre tildelinger af førtidspensioner

Selvom kvinder har sværest ved at få tildelt førtidspension, er det generelt for begge køn blevet langt sværere at få tilkendt den varige ydelse førtidspension.

45 procent færre fik tildelt førtidspension i 2014 sammenlignet med 2012.

Det betød, at 11.643 færre fik førtidspension.

 

Kilde: Jobindsats.dk

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.