Trods karakterkrav: 95 procent skal tage en uddannelse

Regeringen fastholder tårnhøj målsætning for, hvor mange unge der skal igennem en ungdomsuddannelse.
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix

Selv om regeringen nu vil indføre et karakterkrav på 4 i dansk og matematik for at komme på gymnasiet, så skal andelen af unge, der tager en uddannelse, ikke falde.

Tværtimod fastholder regeringen den ambitiøse målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Det siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V) ved præsentationen af regeringens gymnasieudspil:

- Gymnasieudspillet skal fagligt styrke vores gymnasier og ruste vores unge til at tage en videregående uddannelse. Men vi har en gruppe unge, som ikke er kommet stærkt nok fra start. Dem skal vi samle op på, siger Ellen Trane Nørby.

Undervisningsministeren afviser, at regeringens udspil med et nyt adgangskrav reelt vil modvirke målsætningen på 95 procent, fordi færre vil kunne komme på gymnasiet:

- Nej, det mener jeg ikke, det gør. Vi tager hånd om, at alle får en ungdomsuddannelse, som de kan bruge. Der er i dag mange, der tager en gymnasieuddannelse, men ikke bruger den, siger Ellen Trane Nørby.

Dermed lægger hun op til, at de unge, som ikke kan klare karakterkravet til gymnasiet, i stedet skal tage andre uddannelser.

- Det er ikke finere at tage en boglig uddannelse i forhold til at tage en faglig uddannelse, siger ministeren.

Regeringens gymnasieudspil
  • Adgangskrav på 4 i dansk og matematik for de fire gymnasiale uddannelser STX, HHX, HTX og HF. Elever, som ikke opfylder adgangskravet, skal kunne optages ved at bestå en faglig optagelsesprøve i dansk og matematik suppleret med en samtale. 
  • Grundforløbet forkortes og fokuseres på STX. Der indføres obligatoriske evalueringssamtaler for at støtte elevernes afklaring. Karakterer fra interne afsluttende prøver i grundforløbet tælles med på elevernes eksamensbevis.
  • Udbuddet af studieretninger skal ensartes centralt. Antallet begrænses til 18 studieretninger i STX, 13 studieretninger i HHX og 18 studieretninger i HTX.
  • Naturvidenskab og matematik opprioriteres, blandt andet ved at gøre matematik på mindst B-niveau obligatorisk for de fleste elever på STX og HHX og ved at gøre naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau obligatorisk for de fleste i STX.
  • Karakterer fra gymnasial supplering (GSK) skal fremover indregnes i eksamensgennemsnittet, når studenter søger optag på en videregående uddannelse. 
  • Samspillet mellem fagene forenkles ved nytænke Studieområdet (SO) på HHX og HTX og afskaffe Almen Studieforberedelse (AT) på STX. 
  • Der nedsættes en matematikkommission, som skal give input til at styrke faget og matematiske kompetencer bredt i uddannelsessystemet. 
  • Fremmedsprogene styrkes ved at nytænke sprogundervisningen og iværksætte en national sprogstrategi.
  • Nye prøveformer og forebyggelse af snyd ved blandt andet at indføre en mundtlig prøve i studieretningsprojektet (SRP)

Kilder: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. 

UDVID

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.