Tør du være kærester med en kontanthjælpsmodtager ?
"Hvad de færreste ved, er, at oven i kæresteskatten pålægges den hårdtarbejdende skatteyder samme tvang og sanktion som den kontanthjælpsmodtager, man er kæreste med."

Af Ulf Harbo
SE ALLE BLOGINDLÆG

Hvis man er kærester med en kontanthjælpsmodtager, kan man risikere at blive pålagt forsørgelsespligt. Hvad de færreste ved, er, at oven i kæresteskatten pålægges den hårdtarbejdende skatteyder samme tvang og sanktion som den kontanthjælpsmodtager, man er kæreste med.

KORT SAGT sker der det, at skatteyderen selv kommer ind i kontanthjælps-systemet.

Det er nemlig sådan, at samtidig med man pålægges kæresteskat, pålægges man at arbejde 37 timer om ugen. Slut med deltid, timeløn, vikararbejde, løsarbejde, projektarbejde, konsulentarbejde, honorarløn. Den går ikke! Som forsørger af en kontanthjælpsmodtager stilles der krav om fast fuldtidsarbejde. Intet mindre!

ER DU SELVSTÆNDIG og hårdtarbejdende, skal du aflevere et revisorpåtegnet regnskab hver måned. Har du ikke tjent, hvad der svarer til en fuldtidsløn, bliver du som andre 'arbejdsløse' indkaldt til rådigheds-samtale på jobcentret - og du skal møde op til aktivering og jobsøgning. Også selvom du har arbejdet 40-50 timer for at passe din virksomhed.

Ergo: Hvis du er selvstændig håndværker og pålagt forsørgelse af din syge kæreste på kontanthjælp, kan du lige så godt lukke butikken. Ja! Du hørte rigtigt. Det har alle de såkaldte liberale partier bestemt.

ARBEJDER DU PÅ NEDSAT TID, er den også helt gal, fordi du som forsørger af en kontanthjælpsmodtager bliver underlagt reglerne om at stå til rådighed fuld tid - med den konsekvens at du må droppe dit deltidsarbejde for at møde op til aktivering.

Sådan er det. Det har De Radikale, De Konservative, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne bestemt! For os andre herude i virkeligheden er det grotesk, at du som hårdtarbejdende skatteyder kan blive underlagt de skrappe krav, der stilles til kontanthjælpsmodtagere, bare fordi du bor sammen med en kontanthjælpsmodtager.

ER DET VIRKELIG DET VÆRD? Vil de liberale bare have højere skatter, mere tvang, kontrol og sanktion? Sanktioner, der rammer de hårdtarbejdende skatteydere, som alle partier er så glade for. Skulle vi ikke give mere frihed? Frihed til selv at vælge  hvordan vi lever vores liv. Frihed til at bygge fremtiden og familien op - så længe vi ikke selv beder det offentlige om hjælp?

RENT JURIDISK skulle kommunerne have informeret de mange hårdtarbejdende skatteydere der 1. januar 2014 blev pålagt at forsørge en kontanthjælpsmodtager oven i den skat, de i forvejen betaler.

Det gjorde kommunerne bare ikke.

Ikke et brev, ikke en oplysning, ikke en partshøring. Kommunerne sendte til gengæld kontanthjælpsmodtageren et brev, der pålagde vedkommende at skaffe en underskrift fra den hårdtarbejdende skatteyder. I mange tilfælde under truslen om at miste hele kontanthjælpen. Dermed blev den hårdtarbejdende skatteyder ikke oplyst om konsekvenserne ved at leve sammen med en kontanthjælpsmodtager.

VAR DET MED VILJE? Var kommunerne bange for at mange par ville flytte fra hinanden, hvis skatteyderen blev korrekt oplyst om tvangen, kontrollen og sanktionen?

Konsekvensen var, at den hårdtarbejdende skatteyder slet ikke fik mulighed for at tage stilling til, om han eller hun ville leve med den tvang, man som kæreste til en kontanthjælpsmodtager er underlagt.

I dag forsøger mange kommuner at klemme sig uden om lovens krav om oplysningspligt og partshøring i afgørelser om Gensidig Forsørgelsespligt. Kommunernes Landsforening (KL) mener ikke, det er alvorlige sagsbehandlingsfejl, når kommunerne undlader at informere den hårdtarbejdende skatteyder om konsekvenserne ved at leve sammen med en kontanthjælpsmodtager.

Hvad mener du? Ville du også underlægge dig kæresteskat uden at kende til lovens konsekvenser for din frihed?

JEG TROR, at mange flere var flyttet fra hinanden med det samme, hvis de var blevet partshørt og korrekt oplyst.

Ministeriet og Ankestyrelsen bør af hensyn til den hårdtarbejdende skatteyders rettigheder som fri og selvstændig borger slå fast, at kommunernes manglende oplysning og partshøring af skatteydere og samfundsborgere selvfølgelig medfører ugyldige afgørelser om samliv og dermed penge tilbage i lommen på den hårdtarbejdende skatteyder.

OG SKULLE VI SÅ IKKE afskaffe Gensidig Forsørgelsespligt for alle hårdtarbejdende skatteydere en gang for alle? Også for den hårdtarbejdende ægtefælle, pensionisten og førtidspensionisten? Efter min mening er gensidig forsørgelsespligt en helt urimelig ekstraskat oven i den skat, vi i forvejen betaler til fællesskabet. En ekstraskat, der bør afskaffes, før vi lemper på skatter til kapitalfonde, gårdejere og virksomheder som Saxobank.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Ulf Harbo

Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat i Østjyllands Storkreds. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være fortrinsvis ulønnet bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som bliver uretfærdigt og urimeligt behandlet af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.