Test dig selv: Tilhører du overklassen eller underklassen?

Arbejderklassen er skrumpet og underklassen er vokset i Danmark, viser ny analyse. Test dig selv og se, hvilken klasse du tilhører.
Underklassen er vokset, fordi der er kommet flere arbejdsløse. Dette foto er fra arbejdsformidlingen i København tilbage i 1998.
Underklassen er vokset, fordi der er kommet flere arbejdsløse. Dette foto er fra arbejdsformidlingen i København tilbage i 1998. Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Er du et ægte medlem af arbejderklassen? Eller rager du måske rundt oppe i den højere middelklasse? Eller hører du rent faktisk til i underklassen?

Det kan denne korte test give dig en idé om. Testen stammer fra siden klassesamfund.dk, og er publiceret i dag i forbindelse med at bogen "Klassekamp fra oven" udkommer.

Bogen sætter fokus på den voksende ulighed i Danmark, hvor især mennesker uden for arbejdsmarkedet har fået sværere vilkår. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) står bag siden og de analyser, der er brugt i bogen.

Selvom det kan virke hårdt at betegne befolkningsgrupper som "underklasse" og "overklasse", er det nødvendigt at bruge ord, der viser, at der rent faktisk er klasseskel i Danmark - så man ikke overser problemet, mener AE-rådet.

 

Arbejderklassen er den eneste klasse, der er skrumpet fra 1985 til 2012 (hvor de nyeste tal er fra). Før tilhørte næsten seks ud af ti danskerne arbejderklassen. Nu er det kun fire ud af ti. Gruppen består af faglærte og ufaglærte arbejdere, for eksempel tømrere, sosu-medarbejdere, slagteriarbejdere og lastbilchauffører.

Flere fattige og flere rige

Underklassen er til gengæld vokset i Danmark fra at udgøre 10 procent af befolkningen i 1985, til nu at udgøre 15 procent, viser tal fra bogen. Gruppen består først og fremmest af mennesker uden for arbejdsmarkedet: Kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og førtidspensionister. Folkepensionister tæller ikke med i gruppen.

I den modsatte ende af skalaen finder vi overklassen, der udgør en meget lille del af danskerne. Gruppen er dog vokset fra to procent til knap tre procent. Overklassen dækker over topledere, selvstændige og lønmodtagere, der hiver en årsløn på mindst 1,1 million kroner hjem. Typiske eksempler er direktører og ledere, læger, advokater og tandlæger.

Den almindelige middelklasse er også vokset lidt. Det er først og fremmest danskere med kortere eller mellemlange uddannelser og en løn tæt på gennemsnittet, for eksempel sygeplejersker, folkeskolelærere og murermestre.

Endelig er der kommet markant flere i det, der kaldes den højere middelklasse. I 1985 tilhørte blot syv procent af danskerne denne klasse, men nu kan 13 procent kalde sig for højere middelklassedanskere.

Gruppen består af de topledere, selvstændige og lønmodtagere, der tjener mellem 750.000 kroner og 1,1 million kroner om året, og af danskere med lange, videregående uddannelser - og sidstnævnte er der blevet langt flere af de sidste 30 år. Gymnasielærere, it-konsulenter og chefer i det offentlige er typiske eksempler.

Tallene for løn er omregnet til 2012-tal, dvs. at der er taget højde for inflation, så man kan sammenligne med 1985.

Kilde: Klassesamfund.dk.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.