Sygedagpenge-svigt: Sagsbehandlere meldt til politiet

Dansk Metal har valgt at politianmelde fire sagsbehandlere til politiet for deres behandling af syge borgere.
Det er meget usædvanligt, at en fagforening politianmelder sagsbehandlere. Men de to sager i Nordsjælland om sygedagpenge var usædvanligt grove, mener Dansk Metal.
Det er meget usædvanligt, at en fagforening politianmelder sagsbehandlere. Men de to sager i Nordsjælland om sygedagpenge var usædvanligt grove, mener Dansk Metal. Scanpix arkiv

Metal Nordsjælland har politianmeldt sagsbehandlere i Halsnæs og Helsingør kommuner for overtrædelse af straffelovens paragraf 146 om uretfærdighed i behandlingen og afgørelsen af to sager om sygedagpenge og revalidering. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Halsnæs Kommune og Helsingør Kommune fratager ifølge fagforeningen sygemeldte borgere retten til fortsatte sygedagpenge på et retsstridigt vurderingsgrundlag. Metal Nordsjælland har derfor politianmeldt de pågældende sagsbehandlere - to i hver kommune - der er ansvarlige for afgørelserne.

Om det usædvanlige skridt at politianmelde de kommunale medarbejdere siger socialretlig konsulent i Metal Nordsjælland Thio Tyroll:

- Vi har kun én gang tidligere, i Helsingør, indgivet politianmeldelse i en tilsvarende sag, men dette er så graverende, at vi ikke kan lade det passere, så derfor har fagforeningens bestyrelsen truffet beslutningen om politianmeldelse. Metal Nordsjælland oplever en alarmerende udvikling i de kommunale forvaltningsmyndigheders tilsidesættelse af borgernes normerede krav på retfærdighed og retssikkerhed i forvaltningen.

I Halsnæs Kommune er man uforstående og forundrede over politianmeldelsen mod kommunens medarbejdere.

- Vi kan konstatere, at Dansk Metal ikke er enige i den afgørelse, vi har truffet, og derfor har Dansk Metal klaget til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal nu vurdere, om afgørelsen er korrekt. Det er den helt normale procedure i den slags sager. Derfor er vi naturligvis meget forundrede over, at Dansk Metal samtidig har valgt at politianmelde konkrete medarbejdere på baggrund af en administrativ afgørelse. Det er usædvanligt, og vi vurderer slet ikke, at der er grundlag for det, udtaler Chef for Borgerservice og Beskæftigelse Pernille Kjeldgård til Frederiksborg Amts Avis.

Politianmeldelserne er indgivet mod en teamleder og en beskæftigelsesrådgiver i Halsnæs Kommune og mod en fagkonsulent og en socialrådgiver i Helsingør Kommune.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.