Svineri uden konsekvenser: Så få straffes for at smide affald

Straffen for at smide affald på gaden eller i naturen bliver yderst sjældent håndhævet af ordensmagten.
Du risikerer en bøde på 1000 kroner, hvis du smider en tom ølflaske på gaden. Men bare rolig - det er yderst sjældent, bøderne bliver uddelt. 
Du risikerer en bøde på 1000 kroner, hvis du smider en tom ølflaske på gaden. Men bare rolig - det er yderst sjældent, bøderne bliver uddelt.  Foto: Bax Lindhardt/Scanpix/Arkiv

Én sølle bøde for henkastning af affald har Miljøstyrelsen registeret i 2015.

I sagen var flere stykker affald blevet smidt ud af side-ruden på en personbil. Og det udløste en bødestraf på 1.000 kroner.

Men synderen er altså den eneste, der sidste år som privatperson blev straffet for at dumpe skrald, fremgår det af Miljøstyrelsens oversigt over bøder for henkastet affald, som styrelsen opdaterer sideløbende med politiets indberetninger. 

Trods de seneste års fokus på affald i det offentlige rum og skåning af miljøet har Miljøstyrelsen siden 2008 kun modtaget 36 indberetninger fra politiet om sager, hvor der er blevet uddelt bøder til borgere for at smide skrald på gader, stræder og i naturen.

En til fire bøder årligt 

17 af bøderne blev uddelt i 2008 og siden er der kun blevet uddelt 1-4 bøder årligt ifølge oversigten fra Miljøstyrelsen, der dog understreger, at tallet reelt kan være højere i tilfælde af, de forskellige politikredse har forsømt at indberette sager.

Det er ikke muligt at få et præcist overblik over, hvor mange bøder, der er udskrevet til private borgere, da der ikke findes opgørelser, der alene dækker henkastning af affald, oplyser Rigspolitiet til Avisen.dk. 

Men håndhævningen af skraldesvineri er ikke prioriteret højt, erkender Nordsjællands Politi.

Politi: Folk får ikke altid en bøde

Her kan pressekoordinator Henrik Suhr ikke give et overblik over, hvor mange bøder, der uddeles for henkastning af affald. Men han fortæller, det er et område, der bliver ’prioriteret i forhold til andre sager’. Det vil sige, at politiet ikke laver opsøgende indsatser.

- Ser vi folk, der smider skrald ud af vinduet, så skrider vi ind, hvis vi ikke er optaget af en anden opgave, forklarer Henrik Suhr.

Men selvom politiet griber ind, når de ser et skovsvin, så er det er ikke altid, bødeblokken kommer frem:

- Tit får folk besked på, at samle deres affald op igen. Men vi nogle gange uddeler vi også bøder, siger Henrik Suhr.

Danskere: Sæt straffen op

I 2008 besluttede politikerne at hæve de bødesatser for henkastning af affald, der er vejledende for politi og domstole, for at komme affaldssvineriet til livs.

I dag koster det som udgangspunkt 3000 kroner for private at smide affald på gade og 5000 kroner for affald i naturen. Bødestørrelsen afhænger dog af omfang og situation. Typisk vil det koste 1.000 kroner at smide et stykke papir på gaden.

Men i en ny meningsmåling, lavet af analysebureauet Wilke for Avisen.dk, mener 72,2 procent af danskerne, at man burde sætte bødestraffen endnu højere op.

V: Vi må evaluere på det

Venstres miljøordfører Erling Bonnesen afviser ikke, at hårdere straffe kan være løsningen, men vil først drøfte det med folketingskollegaerne efter sommer.

- Det er noget svineri, at folk smider affald lemfældigt fra sig i naturen og det offentlige rum. Derfor er vi nødt til at få evalueret, hvordan det er gået siden, vi hævede bødetaksterne, siger Erling Bonnesen.

Men han vil først og fremmest til det personlige ansvar for at rydde op efter sig selv og skåne miljøet, understreger han.

Ingen grund til kritik af politiet 

- Vi har jo allerede nogle ganske mærkbare bødetakster på 3000 og 5000 kroner. Jeg tror også, der er brug for en oplysningskampagne, der gør folk opmærksom på, at det er moralsk dårligt at smide affald fra sig i naturen eller på gaden, siger han.

At politiets indsats for at uddele bøder til folk, der smider affald på gaden eller i naturen, ligger på et meget lavt niveau, ser han ingen grund til at anfægte:

- Politiet har masser af opgaver, de skal tage sig af, så der er ingen grund til at kritisere dem. Om det er en eller 17 bøder, de får uddelt, så er det stadig meget få, fastslår Erling Bonnesen.

Han mener, det lave antal bøder hænger sammen med, at det er vanskeligt at håndhæve loven, da man skal fange folk i gerningsøjeblikket.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.