Stress på fødegangen: En jordemoder til tre kvinder

Fødegangen på Hvidovre Hospital kan snart åbne for tre nye 'overgangsstuer' til kvinder, der endnu ikke er i aktiv fødsel. De skal passes af en enkelt jordemoder. Tiltaget vækker bekymring blandt jordemødre.
På Hvidovre Hospital kommer der hvert år ca. 7000 børn til verden. Nogle kvinder vil opleve at skulle dele deres jordemoder med to andre, ind til fødslen for alvor går igang.
På Hvidovre Hospital kommer der hvert år ca. 7000 børn til verden. Nogle kvinder vil opleve at skulle dele deres jordemoder med to andre, ind til fødslen for alvor går igang. arkiv/scanpix

Gravide kvinder, der kommer på hospitalet med veer, kan ikke længere forvente at blive mødt af en jordemoder, som tager sig af dem, til barnet er kommet sikkert til verden.

Travlhed på fødegangen får nu Hvidovre Hospital til at etablere tre særlige overgangsstuer for kvinder, som er tidligt i fødslen. De tre overgangsstuer ligger ved siden af hinanden på fødegangen og skal passes af en enkelt jordemoder. Det skal lette presset på resten af afdelingen.

Jordemoder og tillidsrepræsentant Fie Hjørnet ser frem til det med en vis bekymring:

"Det kan ikke undgås, at der kommer til at være situationer, hvor vi har fødende, der er i aktiv fødsel - eller meget tæt på - som ikke kan komme videre, fordi der ikke er hænder på fødegangen. Samtidig er der måske en dårlig hjertelyd på en af de andre overgangsstuer. Den største bekymring for os er helt klart, at man står dernede som jordemoder med ansvaret for tre kvinder og skal være to steder på en gang. Det kan man jo ikke," siger Fie Hjørnet.

Hårdt pressede jordemødre og frygt for sikkerheden på fødegangene har den seneste tid skabt stor offentlig debat. Tidligere på året sendte 95 jordemødre fra Hvidovre Hospital et nødråb om stress og overbelastning i et debatindlæg i Politiken.

LÆS OGSÅ: Ny aftale giver flere penge til ældre og unge forældre

De nye stuer handler om, at få det bedst mulige ud af ressourcerne, fortæller chefjordemoder på Hvidovre Hospital, Marianne Skovby. Overgangsstuerne er beregnet til kvinder, som har brug for overvågning, men endnu ikke er i aktiv fødsel. De ville tidligere have ventet i modtagelsen eller fået en fødestue, afhængigt af travlheden.

"Vi havde brug for et rum til kvinder, der er tidligt I fødslen. For nogle af disse kvinder kan der være omstændigheder, der gør, at de har brug for at være på en fødegang. De kan være i gang med antibiotisk behandling og kan derfor sagtens gå en tur, men de skal ikke hjem igen," siger Marianne Skovby.

Det var sjovere at være jordemoder før

For de fødende kvinder betyder de nye stuer, at nogle vil komme til at ligge på tre forskellige stuer med tre forskellige jordemødre i løbet af deres fødsel.

De seneste år er der sket store ændringer på landets fødegange. Kvinderne kommer først ind til en særlig modtageafdeling, hvor de bliver undersøgt. Jordemoderen på modtagelsen vurderer, om kvinden skal ligge på en af modtagelsens stuer, sendes hjem eller sendes videre i systemet, ligesom på en skadestue, hvor de mest alvorlige tilfælde kommer til først.

Det er en arbejdsdeling som er meget anderledes, end da Fie Hjørnet startede som jordemoder for fire et halvt år siden.

"Dengang stod man nede i døren og tog imod kvinden, når hun kom ind. Det er jo slet ikke sådan længere. Jeg savner da helt klart at være den første, kvinden møder. At man stille og roligt opbygger en kontakt og en tillid imellem os," fortæller Fie Hjørnet.

Især når der er travlt, oplever hun, at der kan gå information tabt, når kvinder bliver overleveret fra modtagelsen til den jordemoder, der skal have dem på en fødestue. Nu vil nogle kvinder komme til at blive overleveret to gange.

"Det var helt sikkert sjovere at gå på arbejde, da man havde kontinuiteten med kvinderne. Det er ærgerligt, at vi ikke får tilført flere midler og derfor er nødsaget til at kigge på, hvordan vi kan opretholde en form for kvalitet med de midler, vi har," siger Fie Hjørnet.

Jordemoderforeningen: Flere opgaver, men ikke flere penge

Der er et stigende antal opgaver på fødeafdelingerne og behov for at tænke nyt, mener formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo. Derfor ser hun positivt på de nye overgangsstuer, selvom det er for tidligt at sige, hvor meget de kan gøre.

"Det er svært at sige, om det her en brik i den samlede løsning. Måske forenkler det arbejdet med modtagelse og observation, og så hjælper det måske. Generelt virker det blot som om, at travlheden er steget," siger Lillian Bondo.

Hun forklarer, at det eksempelvis kan være nødvendigt for jordemødre at forlade en nybagt mor kort tid efter fødslen, fordi der er en ny fødende, som venter på en jordemoder. Også selvom man ved, at de allerførste timer er meget afgørende for at give mor og barn en tryg og sikker start på det nye liv. Den travlhed kan de nye overgangsstuer ikke ændre på.

"Jeg mangler stadig at se, at Hvidovre kan løse problemet med, at alle fødende bliver rundet ordentligt af. Og at jordemødrene kan holde til det tempo, der så er," lyder det fra Jordemoderforeningens formand.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.