Stort antal unge hjemløse bliver ladt i stikken

Der kommer flere og flere unge hjemløse, viser ny rapport. Det skyldes især mangel på billige boliger.
Flere og flere danske unge bliver i dag hjemløse, viser en ny undersøgelse.
Flere og flere danske unge bliver i dag hjemløse, viser en ny undersøgelse. Foto: Iris/Scanpix/Arkiv

Antallet af folk, der bliver hjemløse er stadig stigende, viser en netop offentliggjort kortlægning om hjemløshed i Danmark i 2015, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) står bag.

Og det er især blandt unge i slutningen af 20’erne, at der er flere end tidligere, der er hjemløse. I 2015 blev der registreret 797 hjemløse personer i den aldersgruppe. Det er en stigning på 29 procent sammenlignet med 2013.

Den udvikling genkender Christina Strauss, der er næstformand i de hjemløses landsorganisation SAND og som arbejder ved et værested for hjemløse.

- Vi ser mange flere unge end tidligere og får derfor også flere og flere yngre mennesker, der kontakter os. Men der er også mange unge, vi ikke ser, fordi de skammer sig over at være hjemløse og gerne vil gå i det rigtige tøj og være i det rigtige selskab, siger hun.

Også Preben Brandt, der er initiativtager og bestyrelsesformand i projekt UDENFOR i København og har arbejdet med hjemløse i 35 år, kan nikke genkendende til udviklingen.

- Der er ingen tvivl om, at der set over en lang periode er blevet flere unge hjemløse. Men mange af dem er svære at få øje på, fordi de falder godt ind i resten af gruppen af yngre mennesker. De formår at klæde sig, så de falder ind, så de er sværere at få øje på, forklarer han.

Alt for få boliger

Mangel på billige boliger er en af de store årsager til, at flere og flere unge ender på gaden, forklarer forsker Lars Benjaminsen fra SFI, der er en af de to forskere bag rapporten.

Der er dog flere forhold, der er skyld i, at antallet af unge hjemløse fortsat stiger, understreger han.

- Der er mange af de unge hjemløse, der har psykiske og sociale problemer, som de ikke altid får den nødvendige støtte til, forklarer han.

De unge i starten af tyverne er også en voksende gruppe. For den gruppe er der næsten sket en fordobling i antallet i perioden fra 2009 til 2015.

I dag er næsten 1 ud af 5 hjemløse mellem 18 og 24 år. Mens der i 2009 var 633 i den aldersgruppe, er der nu 1.172 hjemløse unge, der er i starten af 20’erne.

Og den generelle stigning i antallet af hjemløse under 30 år vidner om, at kommunernes indsats halter, mener Lars Benjaminsen.

- Når der bliver flere og flere unge hjemløse, tyder det på, at kommunernes indsats for de her unge ikke er god nok. Der er brug for mere helhedsorienterede løsninger, hvor man både giver den enkelte unge en bolig og en håndholdt støtte så de kan fastholde boligen, siger han.

I Kommunernes Landsforening (KL) anerkender man, at der er problemer med at skaffe billige boliger til unge hjemløse. Men kommunerne er ikke løsningen på problemet, siger Tina Wahl, der er kontorchef i Center for Social og Sundhed i KL.

- Vi har hverken indflydelse på huslejen eller på de ydelser, de unge får. Vores opgave er derimod at hjælpe de unge med at få et liv, hvor de har brug for så lidt offentlig støtte som muligt, så den enkelte kan være så meget herre som muligt i eget liv, siger hun.

Kun de svageste unge får hjælp

Christina Strauss, der selv sidder med i Udsatterådet i Århus Kommune, mener ikke, at kommunerne gør nok for unge uden tag over hovedet. Især de velfungerende unge, der efterspørger hjælp til at finde en bolig, bliver ofte ladt i stikken, forklarer hun. Og det gør det svært for hende og kollegaerne på SANDs værested i Århus at rådgive de unge.

- Vi afviser tit unge, der mangler et sted at sove. Det bedste råd vi kan give dem lige nu er, at de skal få sig et misbrug eller en psykisk sygdom, for ellers er de ikke svage nok til at få plads på forsorgshjem. Og misbruget og de psykiske vanskeligheder skal de nok få efter bare et halvt år på gaden for at holde det liv ud, påpeger Christina Strauss, der selv tidligere har været hjemløs.

Århus er den by, hvor antallet af hjemløse mellem 18 og 24 år er steget mest på landsplan. Den udvikling hænger sammen med den pressede boligsituation i Aarhusområdet, hvor det er vanskeligt at skaffe boliger til de hjemløse unge, fremgår det af rapporten fra SFI.

Den pressede situation i Århus, bekræfter Thomas Medom (SF), der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Århus Kommune.

- Jeg genkender, at der mangler pladser på herbergene, og at der mangler boliger til de unge, der flytter ind til byen. Tit starter de på venners sofaer, men ender på gaden. Der skal flere penge til de unge hjemløse, for hverken som kommune eller som samfund gør vi nok, lyder det fra rådmanden.

I følge ham mangler byen desuden et herberg, der udelukkende henvender sig til unge mennesker.

Det viser SFI’s kortlægning:
  • Der er 6.138 hjemløse personer i Danmark. Det er 318 personer flere end ved den forrige kortlægning i 2013, og det svarer til en stigning på 5 pct. Sammenholdt med 2009, hvor tallet var 4.998 personer, er der siden 2009 sket en stigning på 23 pct.
  • Den største stigning i antallet af hjemløse er sket blandt de 25-29 årige. I 2015 blev der registreret 797 hjemløse personer i denne aldersgruppe mod 617 i 2013. Det svarer til en stigning på 29 pct.
  • Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 50 og 59 år. I 2015 er der 951 personer i denne gruppe mod 833 personer i 2013.
  • Hjemløshed er sjældent det eneste problem, faktisk er 4 ud af 5 enten psykisk syge eller har et misbrug. Siden 2009 er andelen af hjemløse med en psykisk lidelse steget fra 37 pct. til 49 pct. i 2015.
  • Næsten 8 ud af 10 hjemløse er mænd, og en femtedel af de hjemløse har en anden baggrund end dansk. Andelen med indvandrerbaggrund blandt de hjemløse er meget høj i storbyerne; 36 pct. af de hjemløse i Aarhus og 30 pct. i København er indvandrere eller efterkommere.

Kilde: SFI

UDVID

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.