På polske plader

Største undersøgelse hidtil blandt polakker

Her kan du læse mere om, hvordan Avisen.dk, Ugebrevet A4 og Fagbladet 3F har lavet den hidtil største undersøgelse blandt polakker i Danmark
726 polakker i Danmark har deltaget i en ny undersøgelse om deres liv og arbejdsvilkår. Aldrig før har så mange polakker deltaget i en undersøgelse i Danmark.
726 polakker i Danmark har deltaget i en ny undersøgelse om deres liv og arbejdsvilkår. Aldrig før har så mange polakker deltaget i en undersøgelse i Danmark.

Avisen.dk, Ugebrevet A4 og Fagbladet 3F har lavet den hidtil mest omfattende undersøgelse blandt polakker i Danmark.

I alt 726 polakker har svaret helt eller delvist på et spørgeskema. De centrale spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår bygger på svar fra 404 til 455 personer, da blandt andre studerende, arbejdsløse og fejlindtastninger er sorteret fra.

Undersøgelsen er distribueret på nettet med hjælp fra Robert Olejnik fra 3F’s Polske klub i København. Besvarelserne er indsamlet ved, at vi har henvendt os til 15 Facebookgrupper for polakker i Danmark. Grupperne har hver især flere end 1.000 medlemmer.

Vi har bedt administratorerne om at lave et opslag med en opfordring til at deltage i vores undersøgelse. For at forhindre at en bestemt type var særlig tilbøjelig til at deltage, udloddede vi to iPhone-telefoner i en konkurrence blandt deltagerne.

Undersøgelsen er gennemført i juli og august 2015.

Karakteristika ved deltagernes branche og længden på deres ophold i Danmark svarer i det væsentlige til de registerbaserede data, der ellers findes om polakker i Danmark.

Udtalelse fra Søren Kaj Andersen, centerleder og lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet:

- Polakkernes svar om lønninger i undersøgelsen flugter meget godt med det, jeg ville forvente. Undersøgelsenresultater ligger tæt op af det, vi fandt i 2012, da vi lavede en undersøgelse blandt arbejdsgivere.

- Det tyder på, at undersøgelsen giver en god indikation af, hvordan det ser ud i virkeligheden.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.