Slut med at tvinge 70-årige på pension

Det skal være slut med ansættelsesaftaler, som automatisk tvinger folk til at forlade jobbet som 70-årige. Stort flertal i Folketinget støtter nyt lovforslag.
Fødselsdatoen skal ikke længere forhindre folk i at fortsætte med at arbejde. Nyt lovforslag gør op med automatisk pensionsalder på 70 år.
Fødselsdatoen skal ikke længere forhindre folk i at fortsætte med at arbejde. Nyt lovforslag gør op med automatisk pensionsalder på 70 år. Colourbox

Alle, som kan arbejde, skal have mulighed for at arbejde. Uanset om de har rundet de 70 år eller ej.

Det er der bred enighed om i Folketinget, hvor et stort flertal støtter et nyt lovforslag fra regeringen, som vil afskaffe muligheden for automatisk at tvinge lønmodtagere til at forlade deres arbejde, når de fylder 70 år.

Alle partier med undtagelse af De Konservative har på forhånd lagt sig fast på, at de støtter lovforslaget, som førstebehandles i Folketinget tirsdag eftermiddag.

Socialdemokraternes efterløns- og pensionsordfører, Bjarne Laustsen, er godt tilfreds med, at de ældre medarbejdere fremover ikke skal stoppe med at arbejde mod deres vilje.

"Lige såvel som jeg har kæmpet hårdt for folks ret til at gå på efterløn, lige så vigtigt er det at kæmpe for, at vi ikke har kontrakter, hvor folk tvinges til at stoppe på arbejde kun på grund af deres alder. Det er noget, som man selv skal beslutte," siger han.

Venstre: På høje tid, at reglerne ændres

Regeringen vil med forslaget sløjfe en undtagelse i loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Dermed vil det fremover ikke være muligt at lave individuelle ansættelseskontrakter eller kollektive overenskomster, hvor de ansatte automatisk ryger ud, når de fylder 70 år.

Ifølge Venstres arbejdsmarkedsordfører, Hans Andersen, er det på høje tid, at 70-års-grænsen afskaffes.

"Det er et lovforslag, som har været meget lang tid undervejs. Vi har ikke brug for automatiske aldersgrænser, som afholder folk fra at arbejde. Vi har derimod brug for, at alle, der kan og vil, er med til at yde en indsats på arbejdsmarkedet," siger Hans Andersen.

Mange får mulighed for at fortsætte arbejdet

Ældre Sagen har i mange år kæmpet for at få gjort op med de aldersbestemte ansættelseskontrakter. Derfor glæder den brede politiske opbakning også souschef i Ældre Sagen, Jens Højgaard.

”For os at se giver det her ligestilling for alle aldersgrupper på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at man vurderes på grund af kvalifikationer og ikke på grund af alderen. Selv om man runder de 70 kan man sagtens være i fin form og fuldt ud i stand til at arbejde," siger han.

Ældre Sagen har tidligere vurderet, at afskaffelsen af de automatiske fyresedler skønsmæssigt hvert år vil give 1200 70-årige mulighed for at fortsætte på arbejdet.

Blandt andet har store virksomheder som Arla Foods og Danmarks Radio i årevis haft en fast aldersgrænse på 70 i alle ansættelseskontrakter.

Dommere og præster skal stadig stoppe som 70-årig

Det er dog ikke alle erhvervsgrupper, som omfattes af lovforslaget. Forslaget gælder nemlig ikke for blandt andet dommere, præster og ansatte i forsvaret, som har en automatisk pensionsalder skrevet ind i tjenestemandsloven.

Samtidig vil det også fortsat være muligt at lave aldersgrænser for specifikke faggrupper, hvis det kan begrundes med eksempelvis sikkerhedsmæssige årsager.

Mens de store lønmodtagerorganisationer LO og FTF er positive over for lovforslaget, så advarer Dansk Arbejdsgiverforening i et høringssvar om, at afskaffelsen af aldersgrænserne kan føre til flere afskedigelser af folk i slutningen af 60'erne.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.