Slagteriansatte i tvivl om fusion med smede

Dansk Metal og Fødevareforbundet NNF er varme på hinanden. Onsdag skal Fødevareforbundets hovedbestyrelse drøfte en hurtig sammenlægning af de to a-kasser. Mens nordjyderne er klar til at ligge i ske med Metal, er afdelingerne på Fyn og Vestjylland modstandere af hastværk omkring en fusion.
På et bestyrelsesmøde onsdag i Fødevareforbundet NNF afgøres det, om slagterimedarbejdere skal dele a-kasse med smede og andre medlemmer af Dansk Metal.
På et bestyrelsesmøde onsdag i Fødevareforbundet NNF afgøres det, om slagterimedarbejdere skal dele a-kasse med smede og andre medlemmer af Dansk Metal. Morten Stricker/Scanpix

Der er lagt op til et højrøstet møde, når hovedbestyrelsen i Fødevareforbundet NNF samles onsdag.

Slagteriarbejdernes og bagernes formand, Ole Wehlast, vil nemlig gerne lægge Fødevareforbundets A-kasse sammen med Dansk Metals A-kasse allerede fra næste år.

Og samtidig er han varm tilhænger af en fusion, hvor de 20.000 fødevarearbejdere og 85.000 metalarbejdere går sammen i et nyt slagkraftigt fagforbund.

Men flere lokalafdelinger i NNF er kritiske. Der er ingen grund til at haste op ad kirkegulvet for at sige ja til Dansk Metal, mener de. Man skal først gifte sig, når man har talt om ægteskabskontrakten, lyder advarslerne fra blandt andet afdelingerne på Fyn og Vestjylland.

"Lige nu haster man det igennem. Vi har ikke haft tid til at involvere tillidsrepræsentanter og medarbejdere, og det duer ikke. Først snakkede man om sonderinger mellem de to forbund, men nu taler man om en direkte fusion mellem a-kasserne, og det er en helt anden sag end et forpligtende samarbejde," siger slagteriarbejdernes lokalformand på Fyn, Paul Fruergaard Sørensen.

Den fynske lokalformand stemmer nej til sammenlægning af de to a-kasser. Han er overbevist om, at hvis man først lægger a-kasserne sammen, er det den lige vej til en fusion mellem smedene og slagteriarbejderne.

"Når a-kasserne er lagt sammen, er det naivt at tro, at vi får en forhandling om, hvad et nyt samlet forbund skal," siger han.

Nordjylland klar til at ligge i ske med Metal

I Nordjylland synes afdelingsformand, John Christiansen, derimod, at der er god musik i at lægge sig sammen med Dansk Metal.

"Metallerne er nogle ordentlige og gode folk. Jeg tror ikke, at vi passer bedre ind i 3F. Der bliver vi bare en lille del af en stor mængde. Her kan vi være med til at bestemme farten sammen med Dansk Metal, og det kan vi godt lide," fastslår John Christiansen.

Den nordjyske formand er parat til at sige ja til at ligge i ske med Dansk Metal.

"Nogle afdelinger er mere negativt indstillede, og det er nok lidt træls, mens Nordjylland er mere positivt indstillet i forhold til at give det her en chance," pointerer han.

Som en tyv om natten

I den midt- og vestjyske afdeling af NNF i Holstebro kan formand Steen Hartmann Nielsen ikke se nogen god begrundelse for at lægge a-kasserne sammen, før man er færdige med at diskutere, om og hvordan man vil fusionere de to forbund.

"Det her kommer som en tyv om natten. Vores kongres har besluttet, at vi vil en fællesskabsløsning, men mens vi sonderer mulighederne for et forpligtende samarbejde, bliver vi pludselig præsenteret for en hurtig sammenlægning af de to a-kasser. Så sætter man demokratiet i vores fagforbund ud af kraft," fastslår Steen Hartmann Nielsen.

Begge afdelingsformænd oplever, at hastværket gør både tillidsrepræsentanter, medlemmer og ansatte utrygge.

"Jeg kan mærke, at folk er trykkede over det her. De kender ikke deres fremtid, og vi havde aftalt noget andet på kongressen," siger Steen Hartmann Nielsen.

Nytænkning er godt

Avisen.dk har kontaktet flere afdelingsformænd, der ikke vil udtale sig om sonderingerne med Dansk Metal, så længe der foregår en intern proces. Men ifølge Avisen.dk’s oplysninger er der stort set dødt løb mellem tilhængere og modstandere af en hurtig sammenlægning mellem de to a-kasser.

Flere kilder fremhæver, at de i virkeligheden gerne ser en sammenlægning af Dansk Metal og Fødevareforbundet, men at det ikke skal ske i lyntempo hen over hovedet på baglandet.

Henrik Tonnesen, formand for knap 5.000 fødevarearbejdere på Sjælland og Øerne, vil ikke forholde sig til selve fusionen, men helt overordnet mener han, at fagbevægelsen skal gå nye veje.

"Al nytænkning i fagbevægelsen er godt, og hvis man kan styrke sig, skal man gøre det," fastslår Henrik Tonnesen.

Formand for Fødevareforbundet, Ole Wehlast, har ingen kommentarer før hovedbestyrelsesmødet onsdag. Heller ikke forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen, ønsker at kommentere en eventuel sammenlægning af forbundenes a-kasser, så længe der foregår en intern proces.

Stordriftsfordele og besparelser

I takt med at der bliver færre beskæftigede på danske slagterier og dermed også færre medlemmer, er det helt naturligt, at Fødevareforbundet kigger sig om efter en samarbejdspartner, noterer arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, Flemming Ibsen.

"En sammenlægning af de to a-kasser kan sagtens være første skridt til en egentlig fusion. For Fødevareforbundet vil der være stordriftsfordele og muligvis besparelser, men man kan så heller ikke bruge a-kassen til at rekruttere og fastholde medlemmer til forbundet," siger Flemming Ibsen.

Men en slagteriarbejder eller bager i ægteskab med en smed er ikke noget umage par, noterer professoren.

"Dansk Metal har stor anseelse og gennemslagskraft, og samtidig har det en overskuelig størrelse, så Fødevareforbundet ikke bare forsvinder i et mastodontforbund men kan bevare en selvstændig faglig profil," siger Flemming Ibsen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.