SF-profil: Tillidsmænd skal godkende flygtninge-job
Det er en god aftale, som DA og LO har indgået, men enkelte huller skal fyldes op inden nogen falder i dem.

Af Karsten Hønge
SE ALLE BLOGINDLÆG

Det er positivt, at arbejdsgiverne og fagforeningerne er gået sammen og har fundet løsninger for at få flere flygtninge i arbejde. Det er en vigtig opgave, som vi skal have løst, hvis integrationen skal lykkes.

Alt for få flygtninge kommer i dag i arbejde, og der er brug for nye redskaber, hvis vi for alvor skal have flere ud på arbejdspladserne. Det skal lykkes uden at det danske arbejdsmarked lider skade i processen.

Virksomhederne skal tage ansvar for samfundet, og tilbydes ordentlige økonomiske vilkår, når de ansætter en flygtning. Men vi skal skærme os for at ordningerne misbruges til at få billig arbejdskraft. Vi skal finde løsninger, som ikke presser lønnen nedad eller som skubber job på ordinære løn- og arbejdsvilkår ud. Derfor skal flygtninge, som ansættes på særlige vilkår, så vidt muligt følge de regler, vi allerede har for elever.

INDSLUSNING AF flygtninge gennem fordøren, må ikke føre til at lønarbejdere på almindelige vilkår sluses ud af bagdøren. Der skal bygges forskellige værn mod misbrug.

Det gælder også det offentlige, som skal holde tungen lige i munden. Indsatsen for at løbe integrationen i gang skal økonomisk adskilles fra den almindelige daglige drift. Staten, kommunerne og regionerne må ikke erstatte ansatte på ordinære vilkår med flygtninge i IGU forløb.

Jeg mener, at tillidsrepræsentanten eller den lokale fagforening skal være vagthunden. Alle integrationsstillinger skal godkendes af tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, overgår ansvaret til den lokale fagforening. Det vil dels beskytte ordningen mod misbrug, og dels vil det sikre opbakning til ordningen fra medarbejderne på arbejdspladsen, som jo skal være kommende kollegaer, for de flygtninge man ansætter.

DEN TILLIDSVALGTE og fagforeningen kender de lokale virksomheder. Det skal sikre to ting. For det første, at der er opbakning blandt lønmodtagerne til at tage godt imod flygtningene. Og for det andet, at den særordning ikke misbruges til at presse lønninger og arbejdsforhold nedad.

Erhvervsskolerne har mange års erfaringer med at godkende og føre tilsyn med praktikpladser i de forskellige faglige uddannelser. Skolerne har desuden et stort netværk blandt både private virksomheder og offentlige arbejdspladser.

Skolerne kan i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg få kompetencen til at godkende praktikstederne, og løbende føre tilsyn med det uddannelsesmæssige indhold. Lønforhold for flygtninge i de nye IGU forløb bør lægge sig op ad de lønsystemer som allerede er aftalt i overenskomsterne for elever.

DE MENNESKER, som kommer til vores land, skal i gang så hurtigt som muligt. Det er godt for samfundet og for flygtningene. De bliver integreret hurtigere, og uden vellykket integration spiller vi hasard med velfærdssamfundet. Alle skal med.

Lad os bruge styrken hos de tillidsvalgte, den lokale fagforening, erhvervsskolerne, private firmaer og det offentlige til at sikre en vellykket integration. Men samtidig skal vi passe rigtig godt på at løn og arbejdsforhold for alle andre ikke lider skade.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Karsten Hønge

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på byggepladser både i Danmark, Norge, Færøerne og Grønland og har i øvrigt rejst jorden rundt flere gange. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. I den brede offentlighed blev han kendt under titlen 'Vikaren fra helvede', siden han som stedfortræder i Folketinget pustede liv i SF's kritik af regeringens salg af Dong-aktier til Goldman Sachs. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.