SF-profil til Neergaard: Drop arrogancen og lyt til socialrådgiverne!
Det er svært at banke lidt almindelig social forståelse ind i hovedet på højrefløjen, lyder det fra blogger Karsten Hønge.

Af Karsten Hønge
SE ALLE BLOGINDLÆG

I DAG TORSDAG den 11. august, skal jeg til samråd med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard om konsekvenserne af de nye regler om kontanthjælp. Han har tidligere skrevet, i et svar til mig, at socialrådgiverne bare skal have bedre vejledning til at forstå lovgivningen. I øvrigt vejleder ministeren i at skære ned i kommunen, hvis der mangler penge til socialrådgivernes arbejde.

Neergaard skylder svar

Hårdt pressede borgere skal have hjælp af stressede socialrådgivere. Det holder ikke.

Det er en svær opgave, jeg har gang i. Det drejer sig nemlig om at banke lidt almindelig social forståelse ind i hovedet på højrefløjen og ryste arrogancen overfor offentligt ansatte ud ved samme lejlighed. De forstår ikke, hvordan der ser ud på bunden af samfundet, når de lader nedskæringer for de svagest stillede finansiere en fed skatterabat til de rigeste.

Men de fatter heller ikke det voldsomme pres på socialrådgiverne, som skal gennemføre nedskæringerne i kommunerne. De har i forvejen har masser af opgaver i en stresset hverdag, hvor deres faglighed alt for sjældent respekteres.

Socialrådgiverne står for skud

Højrefløjens nye nedskæringer med kontanthjælpsloft og fattigdomsydelse til flygtninge giver en masse ekstra arbejde til socialrådgivere – uden at der er fulgt så meget som en 25-øre med. Ugebrevet A4 har tidligere skrevet om, hvordan socialrådgivere på jobcentrene laver fejl på grund af stress, at borgere ved en fejl får lavere ydelser og at der ikke bliver fulgt op på alle sager.

NÅR JEG mødes med Socialrådgiverne, så hører jeg de samme toner, når de fortæller om frygten for at glemme oplysninger og for ikke at slå til i en fortravlet hverdag. I nogle kommuner er de heldigvis i stand til at opruste med ekstra personale. Men i andre kommuner må socialrådgiverne droppe en lang række andre opgaver for at imødekomme højrefløjens nye stramninger over for vores mest udsatte.

En ond cirkel

Det skaber en ond cirkel. Vi skal jo hjælpe vores udsatte til at komme ind på arbejdsmarkedet, til at blive raske eller til at blive opkvalificeret. Men i jagten på at finansiere skattenedsættelser til de allerrigeste, så tager højrefløjen penge fra de fattigste – og i den proces spænder de også ben for et godt socialrådgiverarbejde.

Socialrådgiverne kæmper alt, hvad de kan. Med gaffatape, snor og arbejdsomhed prøver de at få både borgernes og deres eget liv til at hænge sammen. De kæmper med de redskaber, som de får stillet til rådighed.

Social og arbejdsmarkedspolitikken giver først rigtig mening, når modtagerne af kontanthjælp får den støtte som de har brug for, og socialrådgiverne får ordentlige vilkår at arbejde under.

Men det kræver vist et nyt politisk flertal.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Karsten Hønge

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på byggepladser både i Danmark, Norge, Færøerne og Grønland og har i øvrigt rejst jorden rundt flere gange. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. I den brede offentlighed blev han kendt under titlen 'Vikaren fra helvede', siden han som stedfortræder i Folketinget pustede liv i SF's kritik af regeringens salg af Dong-aktier til Goldman Sachs. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.