SF-profil: Samfundet betaler for manglen på faglærte
Skolepraktikken skal have et løft, lyder det fra blogger Karsten Hønge (SF).

Af Karsten Hønge
SE ALLE BLOGINDLÆG

DER SKAL være ro og tryghed for de unge. Men der er desværre intet, der tyder på, at trepartsaftalen vil skabe tilstrækkeligt med praktikpladser i virksomhederne. Derfor skal vi have et stærkt og holdbart supplement direkte på erhvervsskolerne.

Skolepraktik skal være et kvalitetstilbud til de elever, som ikke finder en plads i en virksomhed. Men der er et stykke vej, før vi har skolepraktik af tilstrækkelig høj kvalitet og med en ordentlig løn til eleverne. Det vil SF lave om på. Og lad os gøre det lige nu, hvor vi alligevel er i gang med at revidere forholdet mellem virksomheder og elever. Lad arbejdsgiverne betale for det helt nødvendige løft af skolepraktikken, og det kan klares gennem et større bidrag til Uddannelsesfonden.

En seriøst indsats for flere praktikpladser

Det er på høje tid, at der sker noget seriøst for flere praktikpladser. Det er først og fremmest ungdommen, der bærer omkostningerne ved den konstante mangel på uddannelsesmuligheder. Men på lidt længere sigt betaler hele samfundet for manglen på faglærte.

Regering, fagbevægelse og arbejdsgivere har forhandlet om at finde praktikpladser til de op mod 15.000 unge, som står i køen i dag. Efter hårdt pres fra fagbevægelsen kommer en løsning, som maksimalt giver 10.000 praktikpladser. Desværre er det mere en hensigtserklæring end en bindende aftale, da arbejdsgiverne slipper uden tilstrækkelige sanktionsmuligheder.

REGERINGEN PÅSTÅR, at problemet er løst. Det er desværre ikke hele sandheden. Tusindvis af unge skal fortsat stadig gøre uddannelsen færdig gennem hel eller delvis brug af skolepraktik. I skolepraktikken kommer den unge i praktik på en skole i stedet for i en virksomhed, og skal derfor fungere som et reelt kvalitets alternativ til en almindelig læreplads.

Skolepraktikken skal have et ordentlig løft

SF foreslår, at vi giver skolepraktikken et ordentligt løft. Erhvervsskolerne skal sørge for at der er tilstrækkeligt med instruktører til eleverne. Alt for ofte ser vi eksempler på, at instruktører skal holde opsyn med en stor gruppe elever. Men det dur ikke, når det handler om faglige uddannelser. Her skal elever arbejde tæt sammen med uddannede håndværkere.

Maskiner og materialer skal også være af den standard, man bruger i virksomhederne, så eleverne med svendebrevet i hånden kan klare sig i firmaernes virkelighed. Erhvervsskolerne skal have friere hænder til at lade elever i skolepraktik producere varer, som sælges på markedsvilkår.

DER SKAL også rettes op på den urimeligt lave aflønning af elever i skolepraktik. En tømrerlærling i ordinær lære får mellem 8.500 og 16.000 kroner om måneden, afhængig af hvor langt man er i uddannelsen. En elev i skolepraktik får sølle 7099 kroner. Nogle elever vælger at droppe ud, hvis de får tilbudt skolepraktik, for det kan være svært at finde penge til transport og husleje.

SF foreslår, at lønnen sættes op til 8981 kroner om måneden. Det svarer til SU plus SU-lån. Samtidig ønsker vi, at de rabatordninger og tillæg, der ydes til SU-modtagere i forhold til børn, bolig, transport og andet, også bliver gældende for elever i skolepraktik.

Elever i skolepraktik skal opnå fordele som studiekort, uddannelseskort og andet, som andre unge på SU har.

Det er dårligt politisk håndværk, når regeringen påstår at have en løsning på praktikpladsproblemet uden at inddrage skolepraktikken.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Karsten Hønge

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på byggepladser både i Danmark, Norge, Færøerne og Grønland og har i øvrigt rejst jorden rundt flere gange. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. I den brede offentlighed blev han kendt under titlen 'Vikaren fra helvede', siden han som stedfortræder i Folketinget pustede liv i SF's kritik af regeringens salg af Dong-aktier til Goldman Sachs. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.