Sexslaver straffes for at fælde bagmænd

I Norge får ofre for menneskehandel automatisk en opholdstilladelse, hvis de vidner mod de bagmænd, som har udnyttet dem.
Danmark er et af "strammer"-landene når det gælder hjælp til mænd og kvinder, der bliver tvunget eller lokket til Danmark under falske forudsætning og groft udnyttet i Danmark.
Danmark er et af "strammer"-landene når det gælder hjælp til mænd og kvinder, der bliver tvunget eller lokket til Danmark under falske forudsætning og groft udnyttet i Danmark. Modelbillede, Colourbox

Tak for hjælpen - her er en flybillet til hjemturen.

Sådan lyder beskeden til de udenlandske ofre for menneskehandel, når de hjælper politiet med at fælde bagmændene i retten.

- Danmark er et af de få lande i Europa, der ikke giver opholdstilladelse til ofre for menneskehandel, siger Sine Plambech, der er antropolog ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) med speciale i menneskehandel.

Ifølge en ny opgørelse fra Center mod Menneskehandel vurderes 35 personer at være ofre for menneskehandel i første halvår af 2014.

Læs også: Solgt til sex: Så mange er handlet i Danmark i år

Når et offer for menneskehandel bliver opdaget af myndighederne, kan de opholde sig i Danmark i op til 120 dage, hvor deres hjemsendelse bliver planlagt. Og efter hjemkomsten vil de kunne få hjælp til bolig, uddannelse og job i seks måneder.

De kan dog også vælge at søge om asyl eller opholdstilladelse på lige fod med andre udlændinge.

Norge giver ofre ophold

Danmark er et af "strammer"-landene når det gælder hjælp til mænd og kvinder, der bliver tvunget eller lokket til Danmark under falske forudsætninger og udnyttet i Danmark.

I Norge og Belgien kan ofrene få permanent opholdstilladelse, hvis de vidner mod de kriminelle bagmænd, som har udnyttet dem.

Og det er en af de synlige forskelle på den danske og norske lovgivning på området.

- Når du bliver identificeret som offer for menneskehandel i Danmark, får du i princippet ikke særlig meget ud af det. Der er selvfølgelig forskellige former for bistand i forbindelse med sundhedstilbud og hjemsendelse, og din sag kan komme for retten. Men ultimativt bliver du sendt hjem, fortæller Sine Plambech.

Bidrager ikke til efterforskningen

I en ny evaluering af Danmarks indsats mod menneskehandel kritiserer en anonym politimand den danske lovgivning.

- Ofrene ender alligevel med at blive udvist, selvom de bidrager til efterforskningen. Lovgivningen burde blive lavet om, så der blev givet ophold, hvis de bidrog til efterforskningen - det ville give et incitament til at bidrage, siger politimanden i rapporten 'Evaluering af handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel'.

Politimanden peger på, at der er gengangere, som bliver erklæret handlet flere gange, som stikker af fra shelteret (botilbud til ofrene, red.), og dukker op igen.

Det samme lyder fra Sine Plambech fra DIIS. Hun håber, at den danske regering vil lade sig inspirere af andre europæiske lande, når der skal udarbejdes en ny handlingsplan for indsatsen mod menneskehandel.

- Erfaringerne fra andre lande, der giver ophold, viser, at det øger muligheden for at få ofrene ind som vidner i retssager, hvis de får den beskyttelse, siger Sine Plambech.

Dermed kan det også blive lettere at få dømt bagmændene, pointerer hun.

Sendt hjem sammen med bagmanden

Gadejuristen er en privat organisation, der giver juridisk hjælp til prostituerede, hjemløse og stofmisbrugere.

Her møder jurist Maja Løvbjerg Hansen kvinder og mænd, der er blevet groft udnyttet af kyniske bagmænd- og kvinder.

- De kvinder, som vi møder på gaden, er ikke interesseret i at blive identificeret som offer for menneskehandel, for så bliver de udvist, siger Maja Løvbjerg Hansen.

Derfor foreslår Gadejuristen, at ofre for menneskehandel, som er i en truet situation, får opholdstilladelse.

- Hvis både du og din bagmand bliver udvist til Nigeria eller Rumænien, så kan det blive meget problematisk, siger Maja Løvbjerg Hansen.

Politiet: Familien får trusler

Rigspolitiet har ingen kommentarer til lovgivningen på området.

- Men uanset hvad, så er det vanskeligt at få ofre til at medvirke til at opklare sager. Ofte er ofrene i en klemme og i et økonomisk pres fra deres bagmænd, og det gør, at deres lyst til at tale med politiet er begrænset, siger politiinspektør Michael Ask fra Det Nationale Efterforskningscenter.

Et andet problem er, at nogle ofre oplever trusler fra bagmænd rettet mod familien i hjemlandet.

- Det afholder mange fra at hjælpe os. Derfor kan det være svært at føre sagerne helt til domstolen, hvis vi ikke kan skaffe beviser på anden måde, siger Michael Ask.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.