Seks ud af ti virksomheder slipper for straf efter dødsulykker

Det er ikke unormalt, at dødsulykker på arbejdspladser bliver henlagt, og at virksomhederne undgår straf.
Politiet kantilkaldes, hvis der sker arbejdsulykker, men det er langt fra sikkert, at virksomheden efterfølgende bliver straffet. 
Politiet kantilkaldes, hvis der sker arbejdsulykker, men det er langt fra sikkert, at virksomheden efterfølgende bliver straffet.  Foto: Scanpix/Arkiv

Når ansatte omkommer på arbejde, slipper arbejdsgiveren oftest for straf.

Faktisk har 60 procent af virksomhederne undgået at få en bøde for brud på arbejdsmiljøloven, færdselsloven eller andre regler om sikkerhed i forbindelse med 245 arbejdsulykker, hvor en eller flere personer er døde under arbejde i perioden 2004 til og med 2015 i Danmark.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Det overrasker mig, at så mange dødsulykker bliver henlagt. Og at strafferammen på op til to års fængsel for grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven tilsyneladende aldrig anvendes, siger Lars Bo Langsted, professor og ekspert i strafferet ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, til 3F.

- Sammenligner man trafikdrab og dødsulykker på jobbet herhjemme, er praksis i forhold til trafikdrab blevet skærpet, så det i højere grad fører til en betinget eller ubetinget dom og frihedsstraf, hvis du kører over for rødt og slår et andet menneske ihjel. Men i forhold til grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven synes der ikke at være en tilsvarende tendens. Det kunne se ud som om, at myndigheder ikke ønsker at prøve det af, siger Lars Bo Langsted.

Mange slipper for bøde

I 96 af de 245 sager om dødsulykker er det endt med en bøde til virksomheden.

135 dødsulykker er henlagt uden straf, mens syv ulykker er opgivet af myndighederne. I forbindelse med seks dødsulykker er virksomhederne frifundet i retten, viser en omfattende aktindsigt fra tilsynsmyndighederne og politiet.

Professor i strafferet ved Aarhus Universitet Gorm Toftegaard Nielsen har fået forelagt afgørelserne. Han siger:

- De store myndigheder på området er styret af resultatkontrakter, og hvor mange hos anklagemyndigheden har en stor viden om arbejdsmiljøforhold? Jeg tror, at det er flot, hvis der er fem. Og der er ikke det store incitament i anklagemyndigheden til at dyrke disse sager, da de er meget ressourcekrævende.

"Straffesager prioriteres højt"  

Arbejdstilsynets presseafdeling har sendt en mail til Fagbladet 3F med følgende kommentarer fra Arbejdstilsynets direktør, Peter Vesterheden:

"Arbejdstilsynet prioriterer behandlingen af straffesager meget højt. Derfor behandles hver enkelt sag også meget grundigt for at vurdere, om der er grundlag for at rejse en straffesag. For at gennemføre en straffesag mod en arbejdsgiver, skal en række betingelser dog være opfyldt. Blandt andet skal der være tale om en grov overtrædelse af klare og velkendte regler eller praksis på arbejdsmiljøområdet, og ikke mindst skal det kunne bevises udover enhver rimelig tvivl, at der er tale om et strafbart forhold."

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.