Se kortet: Her er skolerne med den bedste trivsel

Halgård Skole i Holstebro har landets bedste sociale trivsel. Her arbejder man systematisk med trivsel, og griber ind, før det går galt, fortæller skoleleder Peter Fogde Mikkelsen.
Skolerne, der scorer de højeste karakterer i Undervisningsministeriets landsdækkende trivselsundersøgelse, ligger i Holstebro, Virum, Kolding Faaborg.
Skolerne, der scorer de højeste karakterer i Undervisningsministeriets landsdækkende trivselsundersøgelse, ligger i Holstebro, Virum, Kolding Faaborg. Foto: Scanpix

Skolerne, der scorer de højeste karakterer i Undervisningsministeriets landsdækkende trivselsundersøgelse, ligger i Holstebro, Virum, Kolding Faaborg.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret data fra trivselsundersøgelsen, hvor næsten 300.000 elever har deltaget, og på den baggrund kan kåre de bedste skoler i de fire kategorier, som undersøgelsen har spurgt til, nemlig social trivsel, faglig trivsel, inspirerende undervisning samt ro og orden.

Skolerne peger selv på meget forskellige faktorer - eksempelvis tydelighed, morgensang, massage og positiv feedback - som årsag til den gode trivsel.

Klik på hver enkelt skole for at se, hvad eleverne har svaret i trivselsmålingen.

Note: Mange skoler ligger nogenlunde ens i trivsel. Der er således ikke altid langt fra en midterplacering til den næstringeste eller næstbedste trivsel. Der kan være enkelte skoler, som ikke er med i målingen. Kilde: Undervisningsministeriets landsdækkende trivselsundersøgelse i folkeskolen fra foråret, hvor små 300.000 elever fra 4.-9. klasse har deltaget.

Halgård Skole i Holstebro har landets bedste sociale trivsel. Her arbejder man systematisk med trivsel, og griber ind, før det går galt, fortæller skoleleder Peter Fogde Mikkelsen. Trivsel er en indarbejdet kultur blandt medarbejderne, og for hver årgang er der trivselsmål, som lærere og elever skal arbejde med. Det kan være at forstå konflikttrappen eller skabe fortrolighed gennem massage.

En anden forklaring på den flotte sociale trivsel er, at Halgård Skole er en såkaldt PALS-skole, hvilket betyder, at skolen har en udviklingsmodel med fokus på positiv adfærd, anerkendelse og positiv feedback.

Virum Skole ligger helt i top, når det gælder faglig trivsel.

- Det betyder meget med veluddannede lærere, så eleverne har respekt for det, der bliver sagt. Vi er i skole for at lære, og det kræver, at både lærere og elever er velforberedte, siger skoleleder Gitte Rasmussen til Ugebrevet A4.

Hun mener også, ro og orden er nøglen til høj faglig trivsel.

- Tydelighed giver tryghed. Ro og orden gennemsyrer organisationen. For eksempel ved eleverne, hvor de skal sidde eller stå til morgensang. Der er skilte, der viser det, så vi minimerer, at der går kludder i det, fortæller skolelederen, som også peger på, at det er centralt at skabe et godt fællesskab. Når fællesskabet fungerer, gør fagligheden det også.

At Munkevængets Skole i Kolding ifølge eleverne har den mest inddragende og inspirerende undervisning er især lærernes fortjeneste, mener skoleleder Ole Wiese.

- Lærerne er engagerede. Vi lægger vægt på faglighed, engagement og ansvar. Eleverne føler, at læreren har en betydning for dem, siger skolelederen.

Han tror, at et generelt godt miljø på skolen, hvor der er en god tone mellem lærere og elever, også spiller ind på, at eleverne føler opbakning i undervisningen. Den gode ånd kan blandt andet ses ved, at elever nogle gange hjælper læreren ved at holde døren.

Carl Nielsen Skolen i Faaborg er Danmarks-mester i ro og orden. Forklaringen er ikke kompliceret.

- Skolen har kun en ordensregel: Det er, at man skal opføre sig ordentligt, siger skoleleder John Jakobsen, som fortæller, at skolen løbende har fokus på, at læreren forstår at styre klasserummet, men at skolen har ikke haft en særlig indsats.

John Jakobsen bruger som skoleleder trivselsundersøgelsen aktivt til at finde ud af, hvor man kan forbedre sig. Men omvendt vil han ikke lade sig styre af hitlister.

- Man kan springe fra den ene måling til den næste. Det altafgørende er, at eleverne trives og kommer videre på en ungdomsuddannelse, siger han til Ugebrevet A4.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.