Sagen om kræftramte Jane: Her er kommunens svar

Avisen.dk har bedt Frederikssund Kommune forholde sig til sagen om kræftsyge Jane, som fik frataget sine sygedagpenge. Læs kommunens svar her.
Jane Hartz undrer sig over kommunens håndtering af sagen.
Jane Hartz undrer sig over kommunens håndtering af sagen. Foto: Privatfoto

I syv måneder stod Jane Hartz i uvished og uden forsørgelse, da Frederikssund Kommune stoppede hendes dagpenge. Kommunen mente nemlig, at den 56-årige kvinde var rask nok til at kunne forsørge sig selv, selvom hun var svækket af sin kræftsygdom og kemobehandling.

Derfor måtte Jane Hartz og hendes mand i den periode leve af mandens indtægt, hvilket har givet parret økonomiske bekymringer oven i bekymringerne om kræftsygdommen, som de for nyligt har fået besked på er uhelbredelig og terminal.

Jane Hartz røg ud af systemet og kunne heller ikke komme i yderligere arbejdsprøvning, selvom hun ønskede det. Det eneste, kommunen havde sendt hende i, var et fire ugers forløb på rehabiliteringscentret Marselisborg, hvor Jane Hartz skulle møde op 10 timer om ugen.

10 timer = fuld tid?

Parret undrer sig over, hvordan kommunen ud fra kun 10 timer ugentligt kunne vurdere, at Jane Hartz var rask nok til at varetage et arbejde i så mange timer, at hun kunne forsørge sig selv. De undrer sig desuden over at de måtte vente i uvished næsten en måned fra Ankestyrelsen havde bedt kommunen tage sagen op igen, og til de fik besked fra kommunen.

Avisen.dk har konfronteret Frederikssund Kommune med kritikken. Kommunen har svaret på skrift, og to dage efter fik Jane Hartz besked på, at afgørelsen var ændret, så hun igen fik sine sygedagpenge.

Kommunen: Vi var i gang

Der gik næsten en måned fra Ankestyrelsens afgørelse og til borgeren fik besked fra kommunen om, at der var ved at blive indhentet yderligere oplysninger. Det gav borgeren en oplevelse af, at der ikke skete noget nyt i sagen i hele juni måned. Har sagen ligget stille, og hvis ikke, hvorfor fik borgeren så ikke besked noget før?

"Jobcentret har stor forståelse for borgerens situation og er i fuld gang med sagen. Jobcentret har 15. juni 2016 anmodet om helbredsmæssige oplysninger hos praktiserende læge, sygehus og kommunens træningsenhed, ligesom Jobcentret har været i kontakt med borgeren og hendes søster. Den 21. juni har kommunen således skrevet til borgerens søster for at afklare fuldmagt/partsrepræsentant. Fredag den 24. juni forsøger sagsbehandler at komme i telefonisk kontakt med borgeren, hvilket lykkedes den 27. juni, hvor sagsbehandleren orienterer borgeren om, at der er anmodet om nye helbredsmæssige oplysninger, og at når de er modtaget vil kommunen tage stilling til eventuel berettigelse til sygedagpenge jævnfør Ankestyrelsens afgørelse."

"Stor forståelse"

Borgeren mener ikke, at hendes arbejdsevne er afklaret, og er uenig i rehabiliteringscentrets vurdering af hendes arbejdsevne. Hun føler ikke, at et forløb med 10 timer ugentligt er nok til at vurdere hendes arbejdsevne, og føler ikke at hun på nogen måde er rask nok til at varetage et arbejde, selvom hun gerne vil. Hvad siger I til den kritik?

"Jobcentret anerkender borgerens egen opfattelse af hendes arbejdsevne og har stor forståelse for, at det kan være vanskeligt for borgere at se muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter alvorlig sygdom. Derfor støtter Jobcentret borgeren og har i den forbindelse tilbudt et forløb på Marselisborg for at få afdækket og vurderet hendes ressourcer og udviklingsmuligheder. Under forløbet fik hun råd og vejledning om fremtidige beskæftigelsesmuligheder, herunder blev det konstateret, at borgeren har skånebehov og Jobcentret fortalte derfor borgeren om muligheden for støtte via de handicapkompenserende regler, herunder især arbejdspladsindretning, personlig assistent og § 56 aftale."

Forværringen af sygdommen spiller også ind

Ankestyrelsen har afgjort, at kommunen ikke havde belyst borgerens arbejdsevne tilstrækkeligt til at afgøre, at hun var uarbejdsdygtig. Har I nogen kommentarer til den afgørelse?

"Kommunens afgørelse i november 2015 om at borgeren ikke længere var fuldt uarbejdsdygtig blev truffet på baggrund af lægelige oplysninger fra ultimo august 2015 og en konkret vurdering af ressourcer og beskæftigelsesmuligheder efter forløbet på Marselisborg. Hvornår en sag er tilstrækkelig belyst beror på et skøn, og Ankestyrelsen har med sin afgørelse anlagt et andet skøn. Ankestyrelsen finder, at kommunens afgørelsesgrundlag bør suppleres med yderligere lægelige oplysninger, og Jobcentret har umiddelbart efter Ankestyrelsens henvendelse bedt om at få disse oplysninger tilsendt."

"Ud over indsatsen for at belyse helbredsforholdene i november 2015 yderligere, er Jobcentret på baggrund af Jane Hartz og hendes søsters oplysninger om Janes aktuelle helbredstilstand opmærksomme på, at de nuværende helbredsforhold også kan medføre behov for en indsats via Jobcentret," tilføjer kommunen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.