Sådan sikrer du dig mod arbejdsløshed efter en fyring

Ingen kan gardere sig imod en en fyrreseddel. Men der er rig mulighed for at sikre sig mod arbejdsløshed efter fyringen, siger både fagforening og job-ekspert.
- Det bedste, du kan gøre, er at holde dine evner skarpe ved at efteruddanne dig løbende i dit arbejdsliv, uanset om du er arbejdsløs eller i job, siger faglig chef hos HK/Privat Kim Jung Olsen.
- Det bedste, du kan gøre, er at holde dine evner skarpe ved at efteruddanne dig løbende i dit arbejdsliv, uanset om du er arbejdsløs eller i job, siger faglig chef hos HK/Privat Kim Jung Olsen. Foto: Scanpix / Model

Risikoen for at blive fyret eksisterer for os alle. Ingen kan føle sig sikker. Hos HK/Privat peger faglig chef Kim Jung Olsen dog på, at man trods risikoen for en fyreseddel kan gøre meget for at sikre sig på andre måder.

- Det bedste, du kan gøre, er at holde dine evner skarpe ved at efteruddanne dig løbende i dit arbejdsliv, uanset om du er arbejdsløs eller i job. Det gælder både korte kurser og længere uddannelsesforløb, siger han til Avisen.dk.

- Det er det tætteste, du kommer på en garanti for et nyt job.

Den betragtning står han ikke alene med. Ifølge Kaare Danielsen, administrerende direktør for Jobindex, kan man ikke forsikre sig mod at blive fyret, men man kan gøre meget for hurtigt at få et nyt arbejde.

- Man skal sørge for at opdatere sin viden og kompetencer. Vi bevæger os mod et samfund, hvor der er flere freelance ansættelser.

Krav til ansatte ændrer sig hurtigt

Kaare Danielsen forklarer, at ens værdi i dag ikke er det, at man er ansat i en bestemt stilling i en virksomhed. Derimod er ens værdi de kompetencer og den viden, man har.

- Derfor er det vigtigt at lære noget i det job, man er i, og følger med udviklingen, siger han. 

Han forklarer, at i dag ændrer virksomhederne sig meget hurtigere end i gamle dage, og det stiller krav til de ansatte.

- Virkeligheden i dag er, at virksomhederne opkøber hinanden, begynder at lave noget andet og derfor får brug for folk, der kan noget andet. Det øger udskiftningen både blandt dem, der selv skifter og dem, der blev afskediget.

6 af 10 har mistet deres job

HK/Privat har spurgt et repræsentativt udsnit af sine 110.000 medlemmer, om hvor ofte de har prøvet at blive afskediget.

Her har 60 procent svaret, at de er blevet fyret én eller flere gange.

- Arbejdsmarkedet i dag er meget mere omskifteligt end for 5-10 år siden. Den danske flexicurity model gør det muligt, men spørgsmålet er, om det er blevet for nemt at afskedige og ansætte efter forgodtbefindende.

- Vi så gerne, at opsigelser blev forbundet med en ret og pligt til at opsagte kan efteruddanne sig mere i opsigelsesperioden, så den afskedigede medarbejder får nemmere ved at få et nyt arbejde.

DI: Beskæftigelsen stiger

I Dansk Industri, der for en stor dels vedkommende repræsenterer de arbejdsgivere, som HK/Privats-medlemmer er ansat hos, mener underdirektør Steen Nielsen ikke, at der er behov for yderligere opkvalificering her og nu.

- Beskæftigelsesmulighederne er ret gode i dag. Beskæftigelsen er vokset jævnt de seneste tre år, og ledigheden er ikke særlig høj. Derfor er mulighederne for at komme videre, hvis man bliver opsagt, rigtig gode.

Han synes derfor heller ikke, der er behov for at skrive nye rettigheder til efteruddannelse ind i overenskomsterne, sådan som HK/Privat efterlyser.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.