Så mange farlige beboere er der på københavnske bosteder

En gennemgang viser, at der er 35 potentielt farlige beboere på bostederne i Københavns Kommune. De ansatte får dog svært ved i praksis at få flyttet beboerne til mere sikre institutioner, da beboerne selv vælger, om de vil flytte.
De ansatte på Lindegården og de øvrige pædagogiske bosteder mener, at de potentielt farlige beboere burde være indlagt på psykiatrisk hospital. Men det er i praksis svært.
De ansatte på Lindegården og de øvrige pædagogiske bosteder mener, at de potentielt farlige beboere burde være indlagt på psykiatrisk hospital. Men det er i praksis svært. Foto: Scanpix / arkiv.

35. Så mange potentielt farlige beboere er der på de socialpsykiatriske bosteder, der hører under Københavns Kommune.

Det viser en gennemgang, kommunen har lavet efter drabet på den 57-årige sosuassistent Vivi Nielsen på Center Lindegården i Roskilde.

Gennemgangen konkluderer, at der er ud over 12 potentielt farlige beboere på Lindegården, også er 23 såkaldte højrisiko-beboere på de øvrige socialpsykiatriske bosteder under Københavns Kommune.

De beboere, der vurderes at udgøre en 'alvorlig sikkerhedsrisiko', er typisk mennesker, der ud over en svær psykisk sygdom også kæmper med en stofmisbrug - de såkaldte dobbeltdiagnosticerede.

Medarbejderne omkring de 35 højrisikobeboere har alle fået pålagt at skulle arbejde to og to, ligesom de hele tiden skal kunne se og høre hinanden.

Arbejdet med at identificere beboerne er sket i et samarbejde mellem Københavns Kommune - der driver det socialpsykiatriske bosted - Region Sjælland, Region Hovedstaden, kriminalforsorgen og politiet.

Nu skal der i samarbejde findes en løsning for de i alt 35 personer.

Problemet er, at regionerne ikke mener, beboerne er syge nok til at blive indlagt på de psykiatriske hospitaler, mens kommunen mener, de er for syge til at være på et åbent botilbud, hvor personalet for eksempel ikke har lov til at tvangsmedicinere dem.

Københavns socialdemokratiske socialborgmester Jesper Christensen mener, der bør oprettes et tilbud midt mellem kommunen og regionen, men det er en langvarig proces, der kræver ny lovgivning.

Lige nu arbejder Socialforvaltningen på at få flyttet de 12 personer, de selv har udpeget som værende for farlige til Center Lindegården. Forvaltningen ser gerne, at de kommer til et andet botilbud.

Dette kan dog også være en udfordring, da beboerne ifølge serviceloven er 'borgere i eget hjem' og derfor selv må vælge, om de vil flyttes. Hvis svaret bliver et nej tak, kan kommunen spørge Statsforvaltningen om hjælp. Statsforvaltningen kan tvangsflytte beboerne, uden deres samtykke.

Praksis er dog, skriver Socialforvaltningen, at det kun sker meget sjældent.

Sidste mulighed for kommunen er så, at de helt lukker botilbuddet.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.