S: Nu gennemhuller regeringen egne ligestillings-argumenter

Er regeringens virkelige motiv at holde hånden over arbejdsgiverne i stedet for at komme løngabet til livs, spørger Rasmus Horn Langhoff (S).
I et svar fra beskæftigelseminister Jørn Neergaard Larsen (V) til ligestillingsordfører for Socialdemokraterne Rasmus Horn Langhoff fremgår det nu, at virksomhederne - trods en ændring af loven - fortsat er forpligtigede til at indsende lønoplysninger til Danmarks Statistik.
I et svar fra beskæftigelseminister Jørn Neergaard Larsen (V) til ligestillingsordfører for Socialdemokraterne Rasmus Horn Langhoff fremgår det nu, at virksomhederne - trods en ændring af loven - fortsat er forpligtigede til at indsende lønoplysninger til Danmarks Statistik. Foto: Scanpix/arkiv

Beskæftigelsesministeren gennemhuller nu regeringens egne argumenter for at tilbagerulle ligelønslov.

Det mener Socialdemokraterne.

"Vi vil begrænse de administrative byrder for mindre virksomheder," lød forklaringen fra Venstre, da det i efteråret kom frem, at regeringen pønser på en delvis tilbagerulning af reglerne om kønsopdelte lønstatistikker, der skulle fremme ligeløn.

Men to nye skriftlige svar på udvalgsspørgsmål fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) stiller nu spørgsmålstegn ved regeringens argumenter.

De handler om virksomhedernes administrative byrde og medarbejdernes anonymitet.

Siden 2007 har det været lovpligtigt for virksomheder med over 35 ansatte og mindst 10 af hvert køn i samme jobfunktion at føre åbne lønstatistikker opdelt på køn. Reglerne blev indført for at skabe mere gennemsigtighed og mindske løngabet mellem mænd og kvinder, der i dag ligger på syv procent.

Loven skulle fra det nye år også omfatte de mindre virksomheder med ned til 10 ansatte og tre af hvert køn i samme funktion, men den del skal droppes, hvis det står til regeringen.

Tilbagerulningsplanen er stærkt kritiseret af ligestillingseksperter og fagforbund, som kalder det et tilbageskridt for ligestillingen.

Fjerner ikke byrde fra virksomhederne

V-regeringen har hidtil hårdnakket argumenteret tilbagerulningen med, at de vil gøre det lettere for de mindre virksomheder at drive forretning ved at fritage dem for den administrative byrde med at skulle indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik, der udarbejder statistikkerne.

Men i et nyt svar på et spørgsmål fra Folketingets Ligestillingsudvalg skriver Jørn Neergaard Larsen netop, "at lovforslaget (om tilbagerulning, red.) ikke ændrer på virksomhedernes pligt til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik."

Det møder kritik fra Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

- Så der er jo ingen byrde, der bliver lettet fra virksomhederne ved at ændre ved loven, konkluderer han.

Og det er ikke det eneste argument, ligestillingsordføreren langer ud efter:

Holder hånden over arbejdsgiverne

Under et samråd med Folketingets Ligestillingsudvalg tilbage i oktober gav Jørn Neergaard Larsen udtryk for, at han var bekymret for medarbejdernes anonymitet, da der i små virksomheder er større chance for, at medarbejderne kan regne kollegaernes løn ud via de åbne statistikker.

Men i et andet nyt svar til Folketingets Ligestillingsudvalg skriver Jørn Neergaard Larsen, at han "ikke har grund til at antage," at et tidligere svar fra daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen - om at "det uden tvivl vil være rigtig svært" at regne sig frem til lønnen - "ikke er korrekt".

Dermed afmonterer regeringen igen sit eget argument, mener Rasmus Horn Langhoff (S).

- Regeringen har nu selv gennemhullet de to argumenter, de havde for at tilbagerulle reglerne. Nu bliver jeg bekymret for, at deres virkelige motiv er at holde hånden over arbejdsgiverne i stedet for at komme løngabet til livs, siger Rasmus Horn Langhoff.

V: Op til arbejdsmarkedets parter

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jane Heitmann, ligestillingsordfører for Venstre. Til Avisen.dk har hun tidligere sagt:

- Vi er grundlæggende uenige med venstrefløjen i, at et krav om kønsopdelte lønstatistikker for virksomheder med ned til 10 ansatte er det rigtige redskab til at opnå ligeløn.

Jane Heitmann har også givet udtryk for, at det er op til arbejdsmarkedets parter at finde ud af, hvordan man opnår ligeløn.

Det er endnu uvist, hvornår lovforslaget om ændring af regler for lønstatistikker bliver behandlet, men indtil videre har Dansk Folkeparti meldt ud, at de støtter tilbagerulningsplanen.

Ligeløn på arbejdsmarkedet

Hvor meget mere tjener mænd i forhold til kvinder?

Målt på forskel i bruttoløn:

2013: 16,4 procent

2014: 17,1 procent

Lønforskellen, når der er korrigeret for mænd og kvinders forskellige fordeling på uddannelse, erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktion mm:

2013: 7 procent

Mens gabet i bruttoløn har været faldende over de sidste år, har den korrigeret lønforskel ikke rykket sig.

Kilder: Danmarks statistik, SFI

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.